مشکل ارتباطی در VMware WorkStation

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با عرض سلام

سناریوی زیرو توی VMware WorkStation پیاده کردم:

با عرض سلام

سناریوی زیرو توی VMware WorkStation پیاده کردم:


||https://tosinso.com/files/get/7db00c06-5897-4ba7-b2a0-ce3a51618ce6||


مراحل تست : 

از Client1 پینگ 192.168.1.1 به صورت Replay دریافت شد. 

از E1 Mikrotik Router1 پینگ 192.168.1.2 به صورت Replay دریافت شد. 

از E2 Mikrotik Router1 پینگ 172.16.0.2 به صورت Replay دریافت شد. 

از E1 Mikrotik Router2 پینگ 172.16.0.1 به صورت Replay دریافت شد. 

از E2 Mikrotik Router2 پینگ 192.168.2.2 به صورت Time out دریافت شد. 

از E1 Mikrotik Router3 پینگ 192.168.2.1 به صورت Time out دریافت شد. 

از E2 Mikrotik Router3 پینگ 172.30.5.2 به صورت Time out دریافت شد. 

از Client2 پینگ 172.30.5.1 به صورت Time out دریافت شد. 

هر کاری میکنم ارتباط روتر 2 به 3 و روتر 3 با کلاینت2 وصل نمیشه! چـــــــــــــــ کنم ـــــــــــکار؟

مراحل تست :

از Client1 پینگ 192.168.1.1 به صورت Replay دریافت شد.

از E1 Mikrotik Router1 پینگ 192.168.1.2 به صورت Replay دریافت شد.

از E2 Mikrotik Router1 پینگ 172.16.0.2 به صورت Replay دریافت شد.

از E1 Mikrotik Router2 پینگ 172.16.0.1 به صورت Replay دریافت شد.

از E2 Mikrotik Router2 پینگ 192.168.2.2 به صورت Time out دریافت شد.

از E1 Mikrotik Router3 پینگ 192.168.2.1 به صورت Time out دریافت شد.

از E2 Mikrotik Router3 پینگ 172.30.5.2 به صورت Time out دریافت شد.

از Client2 پینگ 172.30.5.1 به صورت Time out دریافت شد.

هر کاری میکنم ارتباط روتر 2 به 3 و روتر 3 با کلاینت2 وصل نمیشه! چـــــــــــــــ کنم ـــــــــــکار؟

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است