جوین ESXi به دامین

بپرسید
  • AWAKENING AWAKENING
  • 49 ماه قبل
  • 49 ماه قبل
  • 260 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام دوستان

آیا بطور کلی مهمه که ESXi رو جوین دامین کنیم ؟ یعنی توصیه میکنید یا نیازی به این کار نیست؟

سلام دوستان
آیا بطور کلی مهمه که ESXi رو جوین دامین کنیم ؟ یعنی توصیه میکنید یا نیازی به این کار نیست؟
||https://tosinso.com/files/get/9aed2ee9-af38-4850-8a63-8470ed709be0||
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است