مشکل در ارسال فایل به data storage با VMware web client

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

دوستان دیروز در شرکتی خواستم فایل iso رو به سرور انتقال بدم که با خطای زیر مواجه شدم

The operation failed for an undetermined reason.

Typically this problem occurs due to certificates that the browser does not trust.

If you are using self-signed or custom certificates,

open the URL below in a new browser tab and accept the certificate, then retry the operation.

https://192.168.100.102

If this does not resolve the problem, other possible solutions are shown in this KB article:

http://kb.vmware.comkb2147256

بعد از سرچ در نت موتوجه شدم مشکل میتونه از certificates باشه

بعد از انجم تنظیمات certificates در مرورگر های مختلف در حال حاضر با internet explorer ورژن 11 مشکل آپلود فایل زیر 4 گیگ رو ندارم ولی برای ارسال فایل بالای 4 گیگ نمیتونم از internet explorer استفاده کنم و در مرورگر کروم و موزیلا هم مشکل حل نشد و در این دو مرورگر به هیچ عنان امکان ارسال فایل نیست

تعریف certificates رو م با MMC وهم از طریق command prompth انجام دادم

سلام

دوستان دیروز در شرکتی خواستم فایل iso رو به سرور انتقال بدم که با خطای زیر مواجه شدم
<left>

The operation failed for an undetermined reason.
 Typically this problem occurs due to certificates that the browser does not trust.
 If you are using self-signed or custom certificates,
 open the URL below in a new browser tab and accept the certificate, then retry the operation.

https://192.168.100.102

If this does not resolve the problem, other possible solutions are shown in this KB article:
 http://kb.vmware.com/kb/2147256
<left>

بعد از سرچ در نت موتوجه شدم مشکل میتونه از certificates باشه
بعد از انجم تنظیمات certificates در مرورگر های مختلف در حال حاضر با internet explorer ورژن 11 مشکل آپلود فایل زیر 4 گیگ رو ندارم ولی برای ارسال فایل بالای 4 گیگ نمیتونم از internet explorer استفاده کنم و در مرورگر کروم و موزیلا هم مشکل حل نشد و در این دو مرورگر به هیچ عنان امکان ارسال فایل نیست

تعریف  certificates رو م با MMC وهم از طریق command prompth انجام دادم

||https://tosinso.com/files/get/bceacfe0-9265-4a07-856b-4d6026389589||

||https://tosinso.com/files/get/57b83b45-63cf-457f-ab7e-dbff6e6179b6||

||https://tosinso.com/files/get/dfecdb10-487a-4611-8e15-621ebb564f67||

||https://tosinso.com/files/get/0d523112-3af3-4c40-a660-0250a9ee5a12||

||https://tosinso.com/files/get/0ba0902a-1d2f-4c83-bb33-544ccca7aa4d||

ممنون میشم در این مورد بنده رو راهنمایی کنید

سلام

دوستان دیروز در شرکتی خواستم فایل iso رو به سرور انتقال بدم که با خطای زیر مواجه شدم
<left>

The operation failed for an undetermined reason.
 Typically this problem occurs due to certificates that the browser does not trust.
 If you are using self-signed or custom certificates,
 open the URL below in a new browser tab and accept the certificate, then retry the operation.

https://192.168.100.102

If this does not resolve the problem, other possible solutions are shown in this KB article:
 http://kb.vmware.com/kb/2147256
<left>

بعد از سرچ در نت موتوجه شدم مشکل میتونه از certificates باشه
بعد از انجم تنظیمات certificates در مرورگر های مختلف در حال حاضر با internet explorer ورژن 11 مشکل آپلود فایل زیر 4 گیگ رو ندارم ولی برای ارسال فایل بالای 4 گیگ نمیتونم از internet explorer استفاده کنم و در مرورگر کروم و موزیلا هم مشکل حل نشد و در این دو مرورگر به هیچ عنان امکان ارسال فایل نیست

تعریف  certificates رو م با MMC وهم از طریق command prompth انجام دادم

||https://tosinso.com/files/get/bceacfe0-9265-4a07-856b-4d6026389589||

||https://tosinso.com/files/get/57b83b45-63cf-457f-ab7e-dbff6e6179b6||

||https://tosinso.com/files/get/dfecdb10-487a-4611-8e15-621ebb564f67||

||https://tosinso.com/files/get/0d523112-3af3-4c40-a660-0250a9ee5a12||

||https://tosinso.com/files/get/0ba0902a-1d2f-4c83-bb33-544ccca7aa4d||

ممنون میشم در این مورد بنده رو راهنمایی کنید

سلام

دوستان دیروز در شرکتی خواستم فایل iso رو به سرور انتقال بدم که با خطای زیر مواجه شدم
<left>

The operation failed for an undetermined reason.
 Typically this problem occurs due to certificates that the browser does not trust.
 If you are using self-signed or custom certificates,
 open the URL below in a new browser tab and accept the certificate, then retry the operation.

https://192.168.100.102

If this does not resolve the problem, other possible solutions are shown in this KB article:
 http://kb.vmware.com/kb/2147256
<left>

بعد از سرچ در نت موتوجه شدم مشکل میتونه از certificates باشه
بعد از انجم تنظیمات certificates در مرورگر های مختلف در حال حاضر با internet explorer ورژن 11 مشکل آپلود فایل زیر 4 گیگ رو ندارم ولی برای ارسال فایل بالای 4 گیگ نمیتونم از internet explorer استفاده کنم و در مرورگر کروم و موزیلا هم مشکل حل نشد و در این دو مرورگر به هیچ عنان امکان ارسال فایل نیست

تعریف  certificates رو م با MMC وهم از طریق command prompth انجام دادم

||https://tosinso.com/files/get/bceacfe0-9265-4a07-856b-4d6026389589||

||https://tosinso.com/files/get/57b83b45-63cf-457f-ab7e-dbff6e6179b6||

||https://tosinso.com/files/get/dfecdb10-487a-4611-8e15-621ebb564f67||

||https://tosinso.com/files/get/0d523112-3af3-4c40-a660-0250a9ee5a12||

||https://tosinso.com/files/get/0ba0902a-1d2f-4c83-bb33-544ccca7aa4d||

ممنون میشم در این مورد بنده رو راهنمایی کنید

سلام

دوستان دیروز در شرکتی خواستم فایل iso رو به سرور انتقال بدم که با خطای زیر مواجه شدم
<left>

The operation failed for an undetermined reason.
 Typically this problem occurs due to certificates that the browser does not trust.
 If you are using self-signed or custom certificates,
 open the URL below in a new browser tab and accept the certificate, then retry the operation.

https://192.168.100.102

If this does not resolve the problem, other possible solutions are shown in this KB article:
 http://kb.vmware.com/kb/2147256
<left>

بعد از سرچ در نت موتوجه شدم مشکل میتونه از certificates باشه
بعد از انجم تنظیمات certificates در مرورگر های مختلف در حال حاضر با internet explorer ورژن 11 مشکل آپلود فایل زیر 4 گیگ رو ندارم ولی برای ارسال فایل بالای 4 گیگ نمیتونم از internet explorer استفاده کنم و در مرورگر کروم و موزیلا هم مشکل حل نشد و در این دو مرورگر به هیچ عنان امکان ارسال فایل نیست

تعریف  certificates رو م با MMC وهم از طریق command prompth انجام دادم

||https://tosinso.com/files/get/bceacfe0-9265-4a07-856b-4d6026389589||

||https://tosinso.com/files/get/57b83b45-63cf-457f-ab7e-dbff6e6179b6||

||https://tosinso.com/files/get/dfecdb10-487a-4611-8e15-621ebb564f67||

||https://tosinso.com/files/get/0d523112-3af3-4c40-a660-0250a9ee5a12||

||https://tosinso.com/files/get/0ba0902a-1d2f-4c83-bb33-544ccca7aa4d||

ممنون میشم در این مورد بنده رو راهنمایی کنید

سلام

دوستان دیروز در شرکتی خواستم فایل iso رو به سرور انتقال بدم که با خطای زیر مواجه شدم
<left>

The operation failed for an undetermined reason.
 Typically this problem occurs due to certificates that the browser does not trust.
 If you are using self-signed or custom certificates,
 open the URL below in a new browser tab and accept the certificate, then retry the operation.

https://192.168.100.102

If this does not resolve the problem, other possible solutions are shown in this KB article:
 http://kb.vmware.com/kb/2147256
<left>

بعد از سرچ در نت موتوجه شدم مشکل میتونه از certificates باشه
بعد از انجم تنظیمات certificates در مرورگر های مختلف در حال حاضر با internet explorer ورژن 11 مشکل آپلود فایل زیر 4 گیگ رو ندارم ولی برای ارسال فایل بالای 4 گیگ نمیتونم از internet explorer استفاده کنم و در مرورگر کروم و موزیلا هم مشکل حل نشد و در این دو مرورگر به هیچ عنان امکان ارسال فایل نیست

تعریف  certificates رو م با MMC وهم از طریق command prompth انجام دادم

||https://tosinso.com/files/get/bceacfe0-9265-4a07-856b-4d6026389589||

||https://tosinso.com/files/get/57b83b45-63cf-457f-ab7e-dbff6e6179b6||

||https://tosinso.com/files/get/dfecdb10-487a-4611-8e15-621ebb564f67||

||https://tosinso.com/files/get/0d523112-3af3-4c40-a660-0250a9ee5a12||

||https://tosinso.com/files/get/0ba0902a-1d2f-4c83-bb33-544ccca7aa4d||

ممنون میشم در این مورد بنده رو راهنمایی کنید

ممنون میشم در این مورد بنده رو راهنمایی کنید

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است