تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
+9****+13

دریافت 20 ردیف اخر تمام ایتم ها در رابطه one two many

سلام و خسته نباشید

در یک دیتابیس قدیمی (غیر استاندارد) نیاز داریم تا 20 ردیف اخر تمام آیتم هارا دریافت کنیم

سناریو به این صورت هست که هر واحد یک سری ایتم داره و هر ایتم یک سری داده

ما در حال حاضر با این فانکشن

 SELECT TOP 10 ItemInfoMain.MaxVal,ItemInfoMain.MinVal,ItemInfos.* 
 FROM Items
  INNER JOIN  ItemInfoMain ON ItemInfoMain.ItemId = Items.ItemId
  left JOIN (select * from ItemInfos where AUnitId = @UnitId AND ControlDate >= @ControlDate)ItemInfos ON ItemInfoMain.ItmId = ItemInfos.ItmId
 WHERE Items.ItemId = @ItmId AND ItemInfoMain.Form = @FormId --AND ItemInfos.AUnitId = @UnitId AND ItemInfos.ControlDate >= @ControlDate
 ORDER BY ControlDate DESC, ControlWatch DESC

10 تای اخر از یک تاریخ مشخص را برای یک واحد و ای تم مشخص میگیریم

چطور میتونم بگم 20 تای اخر تمام واحد ها و ایتم ها را بهم نمایش بده؟

در حال حاضر برای هر واحد جدا کوئری میزنیم که استاندارد نیست

لطفا راهنمایی کنید

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.