Veeam Backup

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام و خسته نباشید

من از نرم افزار veeam backup استفاده میکنم در سرور فیزیکی نصب کردم هیچ مشکلی ندارم ولی در دو ماشین مجازی در دو دستگاه مختلف نصب کردم ولی هنگام استفاده از Job خطا می دهد و بکاپ گیری نمکند

Veeam Backup

کس میتونه کمکم کنه

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است