ارور هنگام Restore کردن ماشین مجازی!!!

بپرسید

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام
مشغول Restore کردن بک آپ تعدادی ماشین مجازی از Esxi ورژن 6.5 در Esxi ورژن 6.7 با نرم افزار Veeam Back up هستم ولی برخی از ماشین های مجازی با نمایش خطای زیر Restore نمی شوند. به نظر دوستان مشکل از کجاست؟

Restore job failed Error: Failed to open VDDK disk [[HDD_Name] Server Name (64-bit)_ Server Name (64-bit).vmdk] ( is read-only mode - [false] )
Logon attempt with parameters [VC/ESX: [#.#.#.#];Port: 902;Login: [root];VMX Spec: [moref=7];Snapshot mor: [7-snapshot-1];Transports: [nbd];Read Only: [false]] failed because of the following errors:
Failed to download disk 'VDDK:vddk://[HDD_Name]  Server Name  (64-bit)_ Server Name (64-bit).vmdk'

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است