خطا در نصب سیستم عامل در VMware Workstation

بپرسید
  • Shiva_xo Shiva_xo
  • 96 ماه قبل
  • 68 ماه قبل
  • 17448 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

وقت بخیر

به هنگام نصب نرم افزار VMware خطا به شرح زیر می گیرم.

This virtual machine is configured for 64-bit guest operating systems. 
However, 64-bit operation is not possible. 
This host supports Intel VT-x, but Intel VT-x is disabled. 
Intel VT-x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings 
or the host has not been power-cycled since changing this setting.

(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel VT-x and disable 'trusted execution.'

(2) Power-cycle the host if either of these BIOS/firmware settings have been changed.

(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Workstation.

(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.

For more detailed information, see http://vmware.com/info?id=152.**

خطای اجرای ماشین مجازی در VMware
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است