تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

جزیره مجازی سازی و ذخیره سازی | فیلم آموزشی | توسینسو

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی مفاهیم VMware CA 2- بررسی نحوه ساخت Template در CA سرور ماکروسافت برای ساختار vSphere 3- بررسی نحوه ساخت CSR از طریق vSphere web client 4- بررسی نحوه گرفتن Certificate برای vSphere 5- بررسی نحوه Replace کردن Certificate از طریق vSphere we...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کلی مفاهیم Storage DRS یا SDRS2- بررسی نحوه ساخت Storage Cluster3- بررسی نحوه فعال سازی SRDS بر روی Storage DRS4- بررسی تمام تنظیمات SDRS5- بررسی VM override و Anti-affinity رول ها موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی شده است.لطفا در...

یکی از نیازهای هر دانش پژو دوره های آموزشی کامپیوتر و لینوکس و شبکه(کلا همه چیز) نیاز به استفاده حرفه ای از برنامه Vmware workstation  دارد به دلایل مختصر زیر: ترس از خرابکاری کاهش هزینه های شما امکان داشتن هم زمان چندین سیستم عامل در کار هم ایجاد کردن محیط واقعی در بخش مجازی افزایش امنیت سازم...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کلی مفاهیم Storage IO Control یا SIOC 2- بررسی نحوه ساخت Storage Policy Component 3- بررسی نحوه ساخت Storage Policy از نوع VAIO برای SIOC 4- بررسی نحوه فعال کردن SIOC بر روی Datastore ها 5- تست کامل SIOC بر روی ماشین مجازی موارد گفته شده...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کلی مفاهیم Virtual Volumes یا vVols 2- بررسی مفهوم vVols Storage Policy 3- بررسی نحوه ساخت vVols Datastore از کنسول EMC Unity 4- بررسی نحوه ساخت vVols Storage Policy 5- تست vVols Storage Policy موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی ...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کلی مفاهیم Virtual SAN یا VSAN 2- بررسی مفهوم VSAN Storage Policy 3- بررسی نحوه ساخت VSAN Storage Policy 4- بررسی کلی تنظیمات VSAN Storage Policy  5- تست VSAN Storage Policy موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی شده است.لطفا در...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل Storage Policy Base Management یا SPBM 2- بررسی Storage Policy Riles 3- بررسی نحوه ساخت Tag و Assign کردن Tag ها به Datastore ها 4- بررسی ساخت Storage Policy بر اساس Tag 5- بررسی ساخت Storage Policy بر اساس VASA موارد گفته شده بصورت...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل vSphere API for Storage Awareness یا VASA 2- بررسی Storage Provider 3- بررسی مزایای Storage Provider 4- بررسی کامل vSphere API for I/O Filtering یا VAIO 5- بررسی کامل انواع I/O Filtering 6- آماده سازی ساختار vDS برای ترافیک ISCSI 7 -...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل vSphere Storage APIs - Array Integration یا VAAI 2- بررسی کامل Hardware Acceleration برای Block Storage ها 3- بررسی کامل Hardware Acceleration برای NAS Storage ها  4- بررسی کامل Array Thin Provisioning APIs 5- بررسی کامل Space R...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل فایل سیستم VMFS 2- بررسی تفاوت VMFS نسخه 5 با 6 3- بررسی Storage Device Format های 512e, 512n و 4Kn 4- بررسی Snapshot Format های VMFSsparse و SEsparse 5- بررسی پروسه Migrate از VMFS نسخه 5 به 6 6- بررسی فایل های VMDK ماشین مجازی از ط...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل مفاهیم Private VLAN در سوییچ های Distributed 2- بررسی کامل مفاهیم LACP در سوییچ های Distributed 3- تست عملی Private VLAN 4- بررسی کامل مراحل ساخت LAG در سوییچ های Distributed 5- بررسی کامل Traffic Filtering و Marking Policies موارد ...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل مفاهیم NetFlow در سوییچ های Distributed 2- بررسی کامل مفاهیم Port Mirroring در سوییچ های Distributed 3- تست عملی NetFlow و ارسال Flow ترافیک به سمت ManageEngine Network Analyzer 4- تست کامل Port Mirroring و تست دریافت Flow ترافیک از ...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل مفاهیم NIOC در سوییچ های Distributed 2- بررسی کامل مفاهیم Network Reource Pool در سوییچ های Distributed 3- تست عملی NIOC 4- بررسی مفهوم Traffic Shaping موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی شده است.لطفا در خصوص این ویدیو نظرات ...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی نحوه ساخت VMkernel از طریق Host ESXi و متصل کردن Distirbuted Port Group 2- بررسی تست عملی تنظیمات Security در Distributed Port Group 3- بررسی کامل Backup and Restore در Distributed Switch 4- بررسی کامل مفهوم Health Check در Distributed Sw...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی نحوه ساخت Distributed Port Group 2- بررسی کامل تنظیمات Distributed Port Group 3- انتقال ماشین های مجازی از Standard Switch به سوییج Distributed 4- ساخت VMKernel توسط Distributed Switch بر روی سرور های ESXi 5- انتقال VMkernel Management از...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل vSphere Distributed Switch 2- بررسی مزایا استفاده از vSphere Distributed Switch 3- بررسی تمام کامپوننت های vSphere Distributed Switch 4- بررسی نحوه ساخت vSphere Distributed Switch 5- بررسی تنظیمات vSphere Distributed Switch اضافه کرد...

در این ویدیو من به معرفی دوره جدید VMware Optimze and Scale ورژن 7 یا مدرک VCAP7-DCV بصورت کاملا اجمالی پرداختم و همچنین پیشنیاز های این دوره و تک تک سرفصل ها رو بررسی کرده ام. در واقع این ویدیوی کوتاه معرفی ساختار این سری آموزشی هست که به شما این امکان رو میده که با فن بیان استاد ، دانش فنی ، بار ع...

در قسمت هشتم از آموزش قابلیت های جدید vSphere ورژن هفت به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی تفاوت بین مجازی سازی و Container 2- بررسی مزایای Container 3- بررسی ساختار Container 4- بررسی کلی Kubernetes و ساختار Clustring 5- بررسی ساختار VMware With Kubernetes 6-بررسی VMware Tanzu Kub...

در قسمت هفتم از آموزش قابلیت های جدید vSphere ورژن هفت به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی قابلیت های جدید در Hardware Version 17 2- بررسی ِDevice های جدید در Hardware Version 17 3- بررسی کامل قابلیت جدید Versioning در Template 4- بررسی قابلیت های جدید در Storage مانند NVMe-of و iS...

در قسمت ششم از آموزش قابلیت های جدید vSphere ورژن هفت به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی تغییرات VMotion در vSphere 7 2- بررسی مکانیزم جدید DRS در vSphere 7  3- بررسی Dynamic DirectPath IO 4- بررسی کامل Scalable Share Resource Pool موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده ...

در قسمت پنجم از آموزش قابلیت های جدید vSphere ورژن هفت به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی vCenter Server Profile 2- بررسی کامل Lifecycle Manager 3- آپگرید ESXi 6.7 به ESXi 7 بوسیله Lifecycle Manager 4- بررسی کامل vCenter Update Planner 5- بروز رسانی کل سرور های ESXi از طریق I...

در قسمت چهارم از آموزش قابلیت های جدید vSphere ورژن هفت به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی پیشنیاز های نصب ESXi ورژن هفت 2- بررسی گزینه Boot و نصب ESXi 3- بررسی قابلیت جدید PTP در ESXi ورژن هفت 4- بررسی تغییرات جدید System Storage در ESXi 7 5- آپگرید ESXi 6.7 به ESXi 7 بصورت ...

در قسمت سوم از آموزش قابلیت های جدید vSphere ورژن هفت به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی قابلیت vCenter multihoming 2- بررسی نحوه تغییر FQDN و PNID در ویسنتر 3- بررسی بک آپ گیری از ویسنتر از طریق پروتکل SMB 4- بررسی قابلیت vCenter Dynamic DNS 5- بررسی vSphere Trust Authority ...

در این ویدیو من به معرفی دوره جدید قابلیت های vSphere ورژن 7 بصورت کاملا اجمالی پرداختم و همچنین پیشنیاز های این دوره و تک تک سرفصل ها رو بررسی کرده ام. در واقع این ویدیوی کوتاه معرفی ساختار این سری آموزشی هست که به شما این امکان رو میده که با فن بیان استاد ، دانش فنی ، بار علمی و .. در خصوص این دور...

در قسمت دوم از آموزش قابلیت های جدید vSphere ورژن هفت به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی تغییرات اصلی در ساختار vCenter ورژن هفت 2- نصب vCenter ورژن 7 3- آپگرید vCenter ورژن 6.7 به vCenter ورژن 7 4- بررسی پروسه Convert از External PSC به Embedded PSC موارد گفته شده بصورت کاملا عم...

در این بخش شما با نصب کردن برنامه های کاربردی و روش نصب که از مجازی سازی استفاده می کنید آشنا می شوید. کتاب آموزشی ورژن 11.3 هم در ضمیمه برای شما قرار داده شده تا در صورت نیاز ازش استفاده کنید.

در این بخش شما با دو روش دیگری که برای به اشتراک  گذاری فایل در FreeNAS موجود است مثل webDAV وiSCSI اشنا می شوید.

در این بخش شما با دو روش اشتراک گذاری فایلها در شبکه برای سیستم عاملهای ویندوزی و متن باز با استفاده از FreeNAS آشنا می شوید.

قبل از شروع برای به اشتراک گذاری فایل در شبکه شما باید سطح دسترسی ها در سیستم عاملهای متن باز را بدانید، در این بخش شما در ابتدا با سطح دسترسی های معمولی و ACL در FreeNAS آشنا می شوید و در ادامه با 4 روش به اشتراک گذاری فایل ها با استفاده از FreeNAS آشنا می شوید. برای بخش عملی این بخش شما با ftp و ا...

در این بخش شما با روشها و نکاتی آشنا خواهید شد که بتوانید سرور FreeNAS خود را به دامین ماکروسافت join کنید تا از کاربران و گروه هایی که در دامین خود هستند بتوانید استفاده کنید، برای این کار نکاتی وجود دارد که در ادامه مشاهده خواهید کرد.

در این ویدیو نقشه و دیاگرامی که قرار است در دوره ریموت به شما آموزش داده شود را با هم بررسی کرده و اجزای آنرا بررسی میکنیم تا شما سروران عزیز وب سایت توسنسو بتوانید نحوه پیاده سازی آنرا در شبکه واقعی فرا بگیرید.

این بخش شما با مفاهیم کلی و مهم دیسکها در FreeNAS به صورت تئوری و عملی آشنا می شوید. برای شروع شما باید با سه مفهوم کلی در ساختار دیسک آشنا شوید: pool datasets zvol قبل از شروع به کار هم شما باید با مفاهیم raid آشنا باشید تا در زمان راه اندازی و ایجاد pool سیاست raid خود را انتخاب کنید تا در زمانی...

در این بخش شما با تنظیمات شبکه و راه اندازی انواع شبکه در FreeNAS  آشنا می شوید. در این بخش شما با روش تنظیم کردن آدرس IP در FreeNAS آشنا می شوید و روشهای راه اندازی کردن مدلهای شبکه را در FreeNAS مشاهده می کنید، راه اندازی کردن این حالات نیازمند داشتن سویچ مناسب شبکه برای پیکربندی دارد.

  در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی پروسه بروز رسانی ساختار NSX 2- بروز رسانی NSX Manager 3- بروز رسانی NSX Controller 4- بروز رسانی Host Agent و NSX Edge ها از طریق Plan Update موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی شده است.لطفا در خصوص این ویدیو نظرات ، انتقا...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی مواردی که در رفع مشکل NSX Manager میتواند مفید باشد. 2- بررسی System Scale و همچنین بررسی مواردی که در رفع مشکل Host Prepration میتواند مفید باشد. 3- بررسی Health Check در vDS  4- بررسی لاگ Netcpa در NSX 5- بررسی قابلیت Host ping و H...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل پروسه آپدیت در NSX 2- آپدیت NSX Manager به آخرین ورژن 3- آپدیت NSX Controller 4- آپدیت Host و NSX Edge به Plan Update در NSX موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی شده است.لطفا در خصوص این ویدیو نظرات ، انتقادات و پیشنهاداتون رو...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی اولیه NSX API 2- بررسی نحوه استفاده از Postman برای اتصال به API در NSX 3- ساخت و آماده سازی یک ساختار VMware NSX از صفر تا صد توسط API موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی شده است.لطفا در خصوص این ویدیو نظرات ، انتقادات و پیشنهادا...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل دسترسی به کنسول NSX به کاربران 2- بررسی دسترسی دادن به کاربران Active Directory به کنسول NSX 3- بررسی Permission و سطح دسترسی 4- بررسی کامل Syslog برای تمام اجزای NSX و همچنین بررسی لاگ ها از طریق CLI 5- بررسی کامل Event ها 6- بررسی ...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی اولیه مفهوم Guest Introspection  2- بررسی ولیه نحوه کار Anti Malware در ساختار NSX 3- نصب Trend Micro 4- انجام تنظیمات اولیه Trend Micro 5- اتصال Trend Micro به vCenter و NSX Manager 6- Deploy کزدن Trend Micro Agent در Compute Cluste...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی اولیه مفهوم Identiy Firewall در NSX 2- آماده سازی Active Directory 3- نحوه اضافه کردن Domain Active Directory در NSX4- آماده سازی VMware Horizon View برای تست Identity Firewall5- نحوه اضافه کردن Guest introspection6- ساخت Securti...

در این بخش شما با دو روش بروز رسانی کردن در FreeNAS آشنا می شوید، در روش دستی شما به راحتی می توانید فایل مورد نظر را دانلود و برروی سرور بارگذاری کنید و سیستم خود را بروز کنید.

استفاده و راه اندازی ssh در FreeNAS به دو بخش کلی تقسیم می شود، در بخش اول FreeNAS برای انتقال دیتا در بین سایر سرورها از ssh استفاده می کند و در زیر شاخه system شما می توانید آنرا پیکربندی کنید و در بخش دوم شما می توانید از طریق ssh به سرور خود متصل شوید که در این بخش شما نیاز به تنظیمات حرفه ای دا...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی اولیه مفهوم SpoofGuard 2- بررسی روش های DHCP Snooping, ARP Snooping و VMware Tools برای تشخیص IP ماشین های مجازی 3- نحوه ساخت Policy به روش Automatically و Manually برای SpoofGuard 4- بررسی کامل Application Rule Manager 5- نحوه نوشتن Rule...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی اولیه مفهوم Security Group و Security Policy 2- بررسی کامل IP Sets 3- بررسی کامل MAC Set 4- بررسی کامل Service 5- بررسی کامل Security Tag 6- بررسی کامل Service Monitoring در سطح لایه 3،4 و 7 7- نحوه ساخت Security Group بصورت دستی و اتومات...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی اولیه مفهوم Firewall 2- بررسی Distributed Firewall یا DFW 3- بررسی Firewall در سطح Edge و DLR 4- بررسی مفهوم User Excluded VM 5- بررسی کامل نحوه ساخت Rule Firewall در Edge و DLR 6- بررسی کامل نحوه ساخت Rule Firewall در DFW 7- بررسی کامل ن...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی مفاهیم اولیه VPN SSL Plus 2- بررسی IP Pools در VPN SSL Plus 3- بررسی Private Network 4- بررسی َAuthentication 5- بررسی Installation Package و نحوه ایجاد Package ها 6- بررسی مفاهیم Tunneling Mode و حالت های Full و Split 7- بررسی نحوه ارتبا...

در بخش دوم از تنظیمات منوی سیستم با بخش Email آشنا می شوید و در این بخش به شما با روش تنظیم کردن یک GMail برای دریافت کردن گزارشات ایجاد شده در FreeNAS آشنا می شوید، با استفاده از این روش شما می توانید به راحتی هر گزارشی و پیغام های خطا و مهمی که در سرور شما ایجاد می شود در GMail آشنا می شوید، در ان...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بردن اولیه مفاهیم IPSEC در NSX 2- نحوه پیکربندی کامل IPSEC 3- بررسی تنظیمات پیشرفته IPSEC موارد گفته شده بصورت کاملا عملی پیاده سازی شده است.لطفا در خصوص این ویدیو نظرات ، انتقادات و پیشنهاداتون رو ارائه کنید که در حین تولید ویدیوهای جدید این ...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بررسی کامل مفاهیم اولیه L2 VPN در NSX  2- بررسی اینترفیس Trunk در NSX ESG 3- نحوه Peer یا اتصال دادن NSX ESG بوسیله L2 VPN 4- بررسی و تست مفهوم Engress Optimization Gateway Address 5- پیکربندی هر سه روش VLAN to VLAN, VXLAN to VXLAN و VLAN ...

در این ویدیو به بررسی سرفصل های زیر خواهیم پرداخت : 1- بردن سرویس FTP پشت لود بالانسر NSX 2- نصب و آماده سازی سرویس FTP بر روی سرور Centos برای تست سناریو 3- بررسی Service Monitoring برای سرویس FTP و پورت های TCP 4- بررسی کامل SSL Offload, SSL Passthrough, SSL End-to-END در لود بالانسر NSX 5- نحوه ...