در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این ویدیویی آموزشی ابتدا با توجه به سناریویی که ما راه اندازی کرده ایم ، ابتدا تست ارتباط بین PC من و ESXi ای که در VLAN ای به نام Management قرار گرفته است با استفاده از آدرس IP انجام می شود و سپس با توجه به DNS سروری که در مراحل قبلی ایجاد کرده ایم و تنظیم کردن آن بر روی کارت شبکه سیستم PC با استفاده از FQDN یا اسامی تست ارتباطی بین ESXi و Host را انجام می دهیم و با استفاده از دستور Nslookup تست ارتباط از طریق FQDN را می گیریم ، سپس به معرفی انواع روش هایی که ما می توانیم به سرور ESXi متصل شویم توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد ، استفاده از کنسول مستقیم یا DCUI و سپس ارتباط از طریق وب به ESXi و محدودیت هایی که در هر کدام از این روش های ارتباطی وجود دارند شرح داده خواهد شد ، سپس به معرفی نرم افزار VSPhere Client و همچنین VCenter سرور و موارد کاربرد این دو نرم افزار در شرایط یک مرکز داده توضیحاتی را ارائه می کنیم و تفاوت VCenter و VSPhere Web Client را نیز تشریح خواهیم کرد ، سپس با استفاده از آدرس IP و همچنین FQDN سرور ESXi به سرور مربوطه متصل شده و نگاهی کلی به محیط VSPhere Client می اندازیم و تب های مختلف آن و کاربردهای اولیه ای که در هر کدام از این تب ها عنوان شده است را تشریح می کنیم ، در نهایت ما یک ماشین مجازی ساده ویندوزی و یک ماشین ساده لینوکسی ایجاد می کنیم ( توجه کنید آموزش نصب ویندوز و لینوکس در ویدیو وجود ندارد ) ، نحوه استفاده از DVD-ROM ها و فایل های ISO به روش های مختلف برای نصب کردن سیستم عامل ها به شما آموزش داده خواهد شد. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد ، منتظر نظرات شما دوستان در ادامه این مطلب هستیم. ITPRO باشید

آموزش گام به گام دوره VCP 6.0

هرچند طبق قانون کپی برداری جرم است و پیگرد قانونی دارد اما من باور دارم انسان با فرهنگ ویدیوها را کپی نمی کند

#آموزش_ویدیویی_vmware_workstation #آموزش_ویدیویی_نصب_و_راه_اندازی_esxi #آموزش_ویدیویی_نصب_vmware_esxi #آموزش_ویدیویی_vmware #آموزش_ویدیویی_نصب_سرور_esxi #طراحی_لابراتوار_virtualization_برای_vcp #آموزش_ویدیویی_نصب_vsphere_hypervisor #آموزش_ویدیویی_دوره_vcp #ویدیوی_آموزشی_دوره_vcp-dcv #آموزش_ویدیویی_مجازی_سازی
عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
79 نظر
KIA ADMIN

سلام

مهندس خسته نباشید . عالیه خیلی استفاده کردیم . ممنون

ساسان رشید جابلو

سلام

مهندس خسته نباشی قیل اینکه بخوام ماشین بالا بیارم با این error مواجه میشم.

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ساسان رشید جابلو

از vcenter استفاده نکردم.ESX هارو نصب کردم الانم میخوام یه ماشین بالا بیارم که با این ارور مواجه شدم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سینا مومنی

سلام مهندس

به صورت لوکالی به راحتی به ESXi ها متصل میشم اما زمانی که از PC خودم که Vsphre بر روی اون نصب هستش می خوام وصل شم به نام کاربری و رمز عبور گیر میده

ازطریق وب هم به این دو موضوع گیر میده

از لحاظ ارتباطی هم مشکلی وجود نداره

همه همدیگرو می بینن

مطابق با آن چیزی که خود شما در ویدئو پیاده سازی کردید

مشکل از چه چیزی میتونه باشه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سینا مومنی

من از vCenter استفاده نمی کنم مهندس

مطابق با آنچیزی که شما در جلسه هفتم گفتید همه چیز درست هست

تنها مشکل اینه که من با VSphere نمیتونم به Esxi ها وصل بشم

Can not Complete Login due to an incorect User Name or Password

error بالا رو میده

در صورتی که از داخل VM Workstation با همون پسورد وارد میشم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سینا مومنی

متاسفانه درست نشد

مواد اولیه و مورد نیاز این سناریور رو از لینکی که برای بنده ارسال کرده بودین دانلود کردم

که ورژن 6 هستش

این سناریو را با 5.5 هم اجرا کردم اما باز همان ایراد وجود داره

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سینا مومنی

سلام دوباره

از طریق وب هم به یوزر و پسورد ایراد میگیره

اما بالاخره بعد از چند بار اجرا سناریور از صفر با ورژن 5.5 کار کرد

شاید به خاطر عدم تطبیق ورژن ها این اتفاق می افتاد!!!

آخرش متوجه نشدم :(

اما سورس ها رو از لینکی که داده بودین تهیه کرده بودم.

iman 2016

عدم اتصال به VCSA

سلام اقای نصیری.من قبلا وصل میشدم ولی الان این ارور رو میده مرورگرهام

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

سلام استاد نصیری

من وقتی میخوام vm نامدامین در esxi در ویندوز سرور ping بگیرم مشکل دارم ping ip میاد ولی ping با دامنه نمیاد همه کار های شما که

گفتید رو کردم البتهesxi1 رو دارم esxi2 رو ندارم و esxi1به esxi2 رو ندارم ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

یا سلام

من از داخل esxi2 به esxi-1 و برعکس همدیگر رو نمیبنند ولی از سرور میبینه

کارهایی که گفتید رو انجام دادم چیکار باید بکنم ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

ممنون مشکل در dns suffixes بود حل شد.

حامد علیزاده

با سلام مهندس من موقع نصب vm ها خطا میده نه از ایمج رو نه سی دی رام رو میخونه

vm

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

همlocal تست کردم هم image mountکردم نمیشه

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

xinetd

سلام مهندس ...

وقت بخیر و خدا قوت :)

سناریوئی که تعریف کردید و از اول همراه شما انجام دادم تا مرحله ای که در این بخش اومدید دو تا ماشین ویندوز و لینوکس اضافه کردید از بعد از اون دیگه ارتباط اکتیو من با بقیه قطع شده

وب سایت توسینسو

با اینکه IP کارت شبکه Management همون 192.168.1.111 هست ولی با دستور ipconfig چیزی که نمایش میده APIPA IP هست . لطفا راهنمائی بفرمائید ...

پیشاپیش سپاس ...

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

xinetd

سلام ...

از لطفتون سپاسگزارم ...

من هم دقیقا" با یکی از دوستانم مشترک از همین سایت خریدیم ...

با این حال ممنون از پاسخگوئی آنلاینتون ...

شاد باشید ...

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

xinetd

سپاس :) به روی چشم ...

ahmadamirahmadi21

سلام مهندس ...

وقت بخیر و خدا قوت :)

سناریوئی که تعریف کردید و از اول همراه شما انجام دادم تا مرحله ای که در این بخش اومدید دو تا ماشین ویندوز و لینوکس اضافه کردید از بعد از اون دیگه ارتباط اکتیو من با بقیه قطع شده

وب سایت توسینسو

با اینکه IP کارت شبکه Management همون 192.168.1.111 هست ولی با دستور ipconfig چیزی که نمایش میده APIPA IP هست . لطفا راهنمائی بفرمائید ...

پیشاپیش سپاس ...

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

xinetd

مهندس سلام ...

ببخشید دوستم آقای احمدی الان پشت سیستمش نیست اگر اشکال نداره من جواب بدم ...

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

xinetd

مهندس عزیز سپاسگزارم ...

با تغییر IP مشکل برطرف شد ...

شاد باشید ...

amirsajadmaleki

ببخشید ما تو esxi یه مشکلی داشتیم ازتون راهنمایی می خواستم.ما برای یک vm سطح دسترس برای یک user تعریف کردیم.با vsphere client به خوبی وصل میشه ولی از طریق وب این error میده

error vshpere web client

در حال که با admin به web به خوبی وصل میشه.ایا در دادن سطح دسترسی مشکل هست؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

سلام

esxi رو تازه راه اندازی کردم خیلی خوب و شاد داره کار میکنه ولی یه دفه نمیدونم چرا نمیتونم بهش وصل بشم ببینم ADDS رو

این پیغام رو میده( البته با vsphere client )

unable connect to kms :internall error

این برا چیه ؟

تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

سیستم عامل اگه منظورتون اونیه که باهاش به esxi وصل میشم که باید بگم از سیستم عامل دیگه هم تست کردم همین error رو داد.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

آره اینو هم تست کرده بودم error عوض شد به جای internal error نوشت incorrect user password دوباره تیک رو گذاشتم . بعد دیدم راه دیگه ای به ذهنم نمیرسه vm هارو خاموش کردم esxi رو یه بار ریست کردم اومد بالا درست شد . ضمنا ویندوز من 10 هست! فکر کنم برخی از این مدل مشکلات برا اینه. ولی فعلا که درسته .

ممنون از پاسخگوییتون .

علیرضا

سلام

در هنگام اتصال به ESXi با console در نرم افزار vSphere Client با خطای زیر رو برو می شوم لطفا راهنمایی بفرمایید.

وب سایت توسینسو

علیرضا

من یه مقدار جستجو کردم دیدم که توی چند تا سایت گذاشتند باید در قسمت که نمایش داده شده است در حالت inbound دسترسی پورت های 443و902و903 باز باشه ولی با توجه به شکل زیر فکر نمی کنم اشکال از این باشه گرچه 903 وجود ندارد و البته نمی دانم که چطور میشه اضافه کرد. درکل اگر راه حلی به نظرتون میرسه بفرمایید

وب سایت توسینسو

دو نکته که شاید کمک کنه:

اول اینکه در قسمت DNS می توانم با نام در مرورگر firefox با اسم esxi-1 صفحه وب را ببینم ولی در کروم و در ping خطا می دهد.

دوم اینکه در موقع تنظیم هر دو esxi در قسمت دامین DNS suffix با اینکه حالت پیش فرض رو چند بار پاک کردم و itpro.local را قرار دادم ولی بعد از restart کردن در این قسمت یه دامنه دیگه هم نشان می دهد که در شکل زیر آمده است.

این دو موضوع را گفتم شاید در پیدا کردن راه حل کمک کند.

وب سایت توسینسو

علیرضا

تا شما جواب ندید من باز می گردم و نتایجم رو اینجا می زنم :)

یه جایی زده که:

This error can present while opening a console for a virtual machine.

There can be several reasons for this error, but what I have encontered the most is a DNS problem.

Check if you can ping the VMWare hosts and the Vcenter server by their name, if not add them to the DNS.

Just like that, no firewall issues or editing vmware config files.

پس به نظرم مشکل همون DNS باید باشه

علیرضا

یه خدا قوت به خودم که تونستم بالاخره مشکل رو حلش کنم :)

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

mohamadshahbazi

سلام

من نسخه 6.5 esxi را نصب کردم اما کنسول تحت وب این نسخه با 6 خیلی فرق میکنه و اینکه من موفق یه پیدا کردن نسخه vsphere client 6.5 نشدم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

mohamadshahbazi

بله ممنون

یک سوال دیگه اینکه اگه بخواهیم مثلا 4 عدد esxi داشته باشیم باید 4تا سرور فیزیکی داشته باشیم ؟؟؟

و تعداد سرورها یا سیستم عامل هایی که بخواهیم رو سرور esxi راه اندازی کنیم به تعداد کارت شبکه های اون سرور بستگی داره مثلا همون 4 تا سیستم عامل 4 تا شبکه میخواد اگه بیشتر بخواد بشه باید کارت شبکه اضافه کنیم و یا یم سرور esxi راه اندازی کنیم؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

mohamadshahbazi

فک کنید من دوتا سرور میخوام تو esxi داشته باشم مواد لازمش چی میشه فک کنم برای یک esxi نیازی به vcenter نداشته باشیم درست؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

mohamadshahbazi

:دی ببخشید بابت شوخی که کردم منظورم اینه من الان میخوام 2 تا سرور رو esxi نصب کنم برای این مجموعه 1 سرور با 3 تا کارت شبکه لازم دارم ؟؟؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

کامران

جناب نصیری

با درود

من تمام تنظیمات را با دقت طبق ویدئو پیش رفتم.

در پایان تظیمات، وقتی از روی PC (همان دستگاهی که روی آن VMware Workstation نصب است و دارای رنج آی پی 192.168.1.0/24 است)، اسم FQDN سرور DNS (یا همان سرور AD) را پینگ می کنم، یکی از IP های دیگر مثلا 10.1.1.1 یا 10.4.4.111 پینگ می شود و در نتیجه پینگ time out می دهد.

چطور باید مشکل را حل کرد؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

کامران

صرفنظر از این مشکل فعلی، یک سؤال کلی برای من پیش آمد.

وقتی چند کارت شبکه مختلف روی DNS سرور وجود دارد و در تنظیمات هر کارت، آدرس DNS دقیقا با آدرس IP آن کارت شبکه یکی است (مشابه سناریوی همین آموزش) و از طرفی روی DNS سرور هم به ازای هر IP کارت شبکه، یک ریکورد (Host(A وجود دارد که هرکدام یک FQDN ثابت را به یک IP مجزا اشاره می کنند، در این حالت وقتی DNS سرور یک درخواست دریافت می کند چطور متوجه می شود که از کدام ریکورد (Host(A استفاده کند؟

چون چند ریکورد با اسم FQDN یکسان و IP مختلف وجود دارد!

میدانم که موضوع این درس DNS نیست، ولی این مشکل ممکن است در تمام پروژه های مشابه پیش بیاید.

سپاسگزارم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام

خسته نباشید

استاد اون warning که موقع رفتن به پنجره edit ماشین ها نشون میده که حتی در ویدئو شما هم این اتفاق افتاد و ظاهرا برای همه هست.

وب سایت توسینسو

Restricted virtual machine setting

میشه دقیقا با جرئیات توضیح بفرمایید برای چی این پیغام رو میده و دقیقا چه کارهایی نمیشه انجام داد و راه حلی که پیشنهاد داده آخرش یعنی استفاده از وب کلاینت زمانی که فقط طرف یک esxi در مجموعه داره و نمیخواد vcenter یا وب کلاینت داشته باشه چطوری حل میشه.

ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

ابزار webclient مگه برای اتصال به فقط یک esxi امکان داره؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

پس درواقع vmware در ورژن 6 یه کاری کرده که مجبور کنه که Vcenter نصب بشه حتما.

حتی جایی که فقط یک سرور Esxi وجود داره؟؟؟

این یه جورایی با اون ماهیت لزوم نصب vcenter که برای مدیریت بیش از یک esxi هست در تضاد نیست؟ چون vcenter لایسنسش خیلی گرون هست... و سوال اینجاست که کسی که فقط یک سرور esxi داره در سازمانش ..چرا باید برای نداشتن محدودیت مجبور بشه vcenter رو خریداری کنه و وب کلاینت نصب کنه؟

مگه اینکه برای نصب وب کلاینت نصب خود وی سنتر نیاز نباشه که اینو من اطلاع ندارم اگر اینطور هست بفرمایید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام

خواستم یه موضوع جالبی رو بگم

من چند ماه پیش سناریو رو روی دقیق همین بیلدی که شما نصب کردید تا ویدیو ۲۷ رفته بودم

الان دارم از اول انجام میدم منتهی الان اومدم بیلد های آخر ورژن ۶ آپدیت ۳ ش رو نصب کردم...

و به طرز جالبی پیش بینی اون موقع شما هنگام ضبط این ویدیو که گفتید به زودی vmware برای مدیریت فقط یک esxi هم ابزار وب میده به حقیقت پیوسته ظاهرا...

این گزینه که در عکس مارکش کردم با رنگ زرد اضافه شده: و میشه بدون vsphere client‌ و از طریق وب هم فقط یک esxi رو مدیریت کرد.برای خودم جالب بود چون خودم قبلا روی آپدیت ۲ ورژن ۶ هم اینو نداشتم.

وب سایت توسینسو

Network BND

سلام و خسته نباشید این قسمت هم عالی .. با اینکه همه اینارو کار کردم البته تا اینجا که گفتین اما باز که نگاه میکنم انگار چیزای جدیدتری یاد میگیرم خدا قوت.

فقط این فایل های پاورپوینتی که در فیلم نمایش داده میشه برای دانلود upload کردین که خودمون هم داشته باشیم.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سامان پورمند

سلام مهندس

با توجه به تصویر اول ویدیو نشون میده فقط از طریق vsphere client میشه مستقیم به ESXi ها متصل شد آیا این کار به طور مستقیم از طریق vsphere web client قابل انجام یا حتما باید بر این کار اول vsca رو نصب کنیم ؟؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

poneh35

سلام استاد

من برای این دوره ESXi 6.7 رو با سرور 2016 راه اندازی کردم صفحه وب برای اتصال به ESXi لینکی جهت دانلود vsphere client نداره اخرین نسخه این برنامه رو نصب کردم کار نمیکرد این نسخه منسوخ شده؟ از طریق وب میشه دوره رو ادامه بدم یا نسخه پایین تر نصب کنم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

miladyari

سلام جناب نصیری عزیز

من از کلاینت خودم که workstation روی اون نصب هست نمیتونم esxi-1 و esxi-2 رو بصورت نام دامین پینگ کنم ، اما بصورت ip میتونم ping کنم ؟؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

miladyari

وب سایت توسینسو

ممنون بابت پاسخگویی شما

روی کلاینت آدرس dns اکتیو دایرکتوری set شده

و وقتی nslookup میزنم خطای بالا رو نشون میده

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....