آخرین فرصت تا %60 تخفیف خرید یکجای دوره ها برای 3 نفر فقط تا
00 00 00

با خرید یکجای این دوره 5 درصد تخفیف بیشتر بر روی خرید خود بگیرید. این تخفیف تنها شامل پرداخت های بانکی بوده و شامل پرداخت از روی شارژ حساب کاربری نمی باشد.

قیمت: 513,700 تومان

با 20% تخفیف مدرس: 410,960 تومان

با 25% تخفیف وب سایت و مدرس: 385,275 تومان

مهم: برای خریدهای بالای 100 هزار تومان باید از رمز پویا استفاده کنید و امکان خرید با رمز ایستا وجود نخواهد داشت

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این فیلم آموزشی ما به شما یاد میدهیم که چگونه در یک لابراتوار مجازی سازی مرکز داده در VMware Workstation نرم افزار vCSA یا همان VCenter را بر روی VMware Workstation نصب کنیم ، بصورت پیشفرض هیچ گزینه ای برای نصب کردن این ابزار بر روی VMware Workstation وجود ندارد و این فرآیند برای تسهیل در طراحی لابرتوار شما می باشد که دیگر نیازی به وابستگی به ESXi ها نباشد ، به این روش در اصطلاح به vCSA Hack for VMware Workstation معروف است و ما تمامی نکاتی که در این هک بایستی رعایت کنید را به شما آموزش خواهیم داد ، برای آن دسته از عزیزانی که ویدیو را خریداری کرده اند Hack زیر جهت سهولت انجام کارها در اختیار قرار می گیرد. ITPRO باشید

guestinfo.cis.deployment.node.type = "embedded"
guestinfo.cis.vmdir.domain-name = "vghetto.local"
guestinfo.cis.vmdir.site-name = "vghetto"
guestinfo.cis.vmdir.password = "VMware1!"
guestinfo.cis.appliance.net.addr.family = "ipv4"
guestinfo.cis.appliance.net.addr = "192.168.1.54"
guestinfo.cis.appliance.net.pnid = "192.168.1.54"
guestinfo.cis.appliance.net.prefix = "24"
guestinfo.cis.appliance.net.mode = "static"
guestinfo.cis.appliance.net.dns.servers = "192.168.1.1"
guestinfo.cis.appliance.net.gateway = "192.168.1.1"
guestinfo.cis.appliance.root.passwd = "VMware1!"
guestinfo.cis.appliance.ssh.enabled = "true"

آموزش نصب vCSA بر روی VMware Workstation

آموزش نصب و راه اندازی Vcenter در VMware Workstation

عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
177 نظر
سید رضا گوهرجو

مهندس نصیری عزیز

سلام

بخاطر ویدئوهای خیلی عالی که دارید تهیه میکنید خیلی زیاد خسته نباشید و بسیار متشکرم.

میتونم خواهش کنم این نرم افزار VMware Vcenter Server Appliance 6.0.0 رو یه جایی آپلود کنید یا یه لینکی ازش بذارید که بتونم دانلودش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من VMware Vsphere 6.0 U1 رو از سایت VMware با مشکلات زیادی دانلود کردم ولی Vcenter مربوط به این ورژن رو به دلیل زیاد بودن حجمش نتونستم با VPN دانلود کنم.

سید رضا گوهرجو

مهندس نصیری عزیز

چرا از وقتی که ESXi 6.0 U1 رو نصب کردم و سرورهام رو به صورت مجازی راه اندازی کردم ساعت ویندوز سرورهای 2012 (ویندوزهای Guest) دقیقا سه ساعت و نیم از ساعت ویندوز 10 (ویندوز Host) جلوتر میره. هر چقدر هم تنظیمش میکنم بازم همیینکه از تنظیمات میام بیرون دوباره میپره جلو. کلافه ام کرده. ساعت BIOS رو هم چک کردم ولی ساعتش درسته.

تنظیمات هر دو ویندوز هم به همین شکل است:

Format: English (US

Location:Iran

System Local: Persian

Time Zone:Tehran(+3:30

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

کمیل یوسفی کمالی

محمد نصیری عزیز میشه لطف کنید و لینک دور زدن VMware رو برای بنده نیز ارسال کنید ؟

متشکرم و موفق باشید

فرهاد پریدار

وقت بخیر

ممنون میشم اون فایل تکست هک رو قرار بدید ، خدایی حالش نیست تایپ کنیم خیلی زیاده :D

با تشکر

مجبور شدیم تایپ کنیم

اگر کسی خواست این لینک دانلودش

حامد

با سلام

مشکل در ping زمان vsca هست ptr مربوط بهرکورد آن در سرور و dns ایجادشده و vcsa نیز تعریف کرده ام ping 111و112 را دارم ولی png vcsa رو ندارم درحالی که ping vcsa را در ویندوز سرور میگیرم ping ان مشکلی ندارد مشکل واقعا در کجاست که نه ping دارم نه حتی از مرورگر نمیتوانم ببینم ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

من طبق فیلم عمل کردم و DNS رو بصورت فیلم گذاشتم

1

2

3

4

5

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

vcsaدر net0

activدر vm0 - vm1 - vm3 - vm4

esxi-1 در 0تا 4

و 2 هم مثل esxi1 نت ها تنظیم شده

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

پس چرا من از سیستم خودم ping میگیرم جواب نمیده و یا با ادرس https://vcsa.irannetpro.com/vsphere-client میزنم جواب نمیده

حامد

استاد ping vcsa.irannetpro.com رو از داخل اکتیومیگیرم دارم اما از cmd سیستم عامل میگیرم ping ندارم وهمچنین از esxi هاهم ping دارم vcsa.irannetpro.com

حامد

مشکل از تعریف نت ورک هاس

حامد

باید چه چیزی رو چک کنم

ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

9

سوال چطور میشه کانکشنهای من با اینکه enabel هست ولی ضربدر کشیده ممکنه از این باشه ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

باسلام من vcenter رو در داخل اکتیو دایرکتوری میتونم بیارم بالا ولی در سیستم خودم نه پینگش هست نه اون ادرس رو میزنم مشکل قبلی رو حل کردم بافعالکردن و زدن تیکهای connectet و مشکل خطارفع شد.

حامد

اگه پسورد vcenter فراموش بشه چطور میشه اون پسورد رو بدست اورد

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

من پسورد رو که تو vcenter میزنم میگه اشتباه ولی در قسمتهای قبل که با esxi-1 زدم همون پسورد و یوزر که تعریف کرده بودم درست عمل کرد چیکار بکنم

چطور میشه پسورد ذو فهمید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

1

فراموش نشده یاداشت کردم ولی زمان زدن این پیغامو میده در صورتی که وقتی روی esxi-1 نصب بود مشکلی نداشت .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

بله من طبق سناریو عمل کردم طبق قسمت نهم esxi-1 اول روی اون نصب وبعد خاموش کردم و بعد مثل قسمت ۱۰به صورت vcsaجدا طبق فیلم نصب کردم نمیدونم چرا از پسوردم ایراد میگیره چون زمانی که درesxi-1 نصب کردم باهمون یوزر وپسورد مشکل نداشت و لاگین کرد والان در vcsa مشکل یوزر و پس میده راهی برای فهمیدن ویا تغییر در یوزر و پسورد هست و میشه فهمید یوزر پسوردم چیه ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

میشه مراحل کاملشو لطف کنید بصورت مقاله تو سایت بزارید ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

کد اول

guestinfo.cis.deployment.node.type = "embedded"

guestinfo.cis.vmdir.domain-name = "vghetto.local"

guestinfo.cis.vmdir.site-name = "vghetto"

guestinfo.cis.vmdir.password = "VMware1!"

guestinfo.cis.appliance.net.addr.family = "ipv4"

guestinfo.cis.appliance.net.addr = "192.168.1.54"

guestinfo.cis.appliance.net.pnid = "192.168.1.54"

guestinfo.cis.appliance.net.prefix = "24"

guestinfo.cis.appliance.net.mode = "static"

guestinfo.cis.appliance.net.dns.servers = "192.168.1.1"

guestinfo.cis.appliance.net.gateway = "192.168.1.1"

guestinfo.cis.appliance.root.passwd = "VMware1!"

guestinfo.cis.appliance.ssh.enabled = "true"

طبق سناریو ip vcsa(192.168.1.112 ) است در کد بالا 54 تعریف شده و بعد از اجرا در لود مشکل ایجاد میشود با بالا نمیاید .

اما کد دوم نیز در یکی از همین قسمت قرار دارد که ان نیز با ادمین که در داخل قرار داده اید مشکل دارد که قبلا نیز به ان اشاره کرده و عکس ان نیز ارسال گردیده و خطای لاگین میدهد اما با یوزر روت و پسورد P@ssw0rd لاگین میکند که دارای مشکل شناختن itpro.local به عنوان دیتاسنتر است کد ها دارای مشکلاتی هستند لطفا بررسی و کد صحیح را اعلام فرمایید . با تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

من اگه طبق سناریو شما پیش رفتم باید چطور کدام قسمتها رو تغییر بدم دقیقا طبق سناریو کار کردم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

خوب همون کد داخل رو هم زده ام وتست کردم توضیح دادم که این فایل وقتی قرار میهیم و میخواهیم لاگین کنیم از پسورد که در نصب vcenter sso password قرار داده بودم و با همان یوزر administrator@itpro.local که تعریف کردم مشکل داره و قبول نمیکنه ولی با زدن یوزر root وپسورد P@ssw0rdهمان که در فایل شما بود را قبول میکند در صورتیکه داخل فیلم همان کدها مشکلی ندارد .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد

مشکل حل شد ادامه اموزش رو ادامه میدم ممنون از راهنمایی

Ehsan Mousaei

سلام

مهندس من متنی آیپی رو تغییر میدم ولی تغییر نمیکنه همون 54 میمونه

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Ehsan Mousaei

مهندس اجازه نمیده عوض کنم

وب سایت توسینسو

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Ehsan Mousaei

سلام

مهندس من از طریق DCUI نمیتونم وصل شم با پسورد P@ssw0rd ولی از web میتونم

مشکل چیه ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

n-mehr

ببخشید من vcsa‌رو نصب کردم توی esxi هم اومد بالا و صفحش رو دیدم که کارش تموم شده مثل شکل اما توی google‌ chrome هنوز نوار ابیش پر نشده و گیر کرده

آیا الانvcsa نصب شده یا نه؟مشکلی داره؟

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

n-mehr

عذر میخوام عکس رو نذاشته بودم

یعنی نصب شده ولی باید صبر کنم تا نوار ابی بالاخره پر شه دیگه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حسین سلمانی

درود و خسته نباشید

استاد من vcsa رو روی workstation نصب کردم و از طریق dcui و با پسوردی که برای root گذاشته بودم ( توی فایل txt ) میتونم وارد بشم ولی وقتی میخوام از طریق web به vcsa کانکت بشم نمیتونم. چه پسوردی باید برای administrator وارد کنیم؟؟ توی فایل txt جایی برای پسورد admin نبود . دقیقا دومینی که بعد از کاربری admin باید زده بشه کجا باید تعریف بشه؟ توی فایل txt یا همونی که از طریق dcui روی dns suffix تنظیم میشه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حسین سلمانی

ببخشید ولی من روی workstation نصب کردم و نصب توی workstation هم که در واقع نصب نداره و فقط یه تغییر نام فایل داریم و یک تغییر هم روی فایل vmx. من تونستم یجورایی وارد بشم ولی با تغییر دومین در محیط dcui و حتی فایل vmx باز هم باید با دامنه پیش فرضی که هست ( vghetto) وارد بشم.من نمیدونم چه ربطی داره چون text رو من بعد از deploy کردن اضافه میکنم ولی اینجوری شده

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حسین سلمانی

فیلم رو که با دقت نگاه کردم متوجه شدم داستان چیه .سپاس

محمد حسن غلامی

سلام

چه جوری میشه این vcenter رو آپدیت کرد؟

فایل vcsa-setup.html رو که اجرا میکنم ازم مسیر ESXi میخواد. فایل iso رو هم که mount میکنم هیچ اتفاقی نمیوفته.

میشه راهنمایی کنید تو این حالت چجوری باید vcenter رو آپدیت کنم؟؟

ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

امیر قنبری

سلام

من مراحل نصب رو روی Vmware بصورت صحیح رفتم و اکی شد و حتی از روی PC خودم پبنگ VCSA رو هم دارم ولی نمیتونم با وب وصل شم.

مشکلش چیه؟

ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

امیر قنبری

نه Proxy Server ای ست نشده

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

امیر قنبری

بله با اسم هم میتونم پینگ کنم هم از PC خودم، هم از ESXI و هم از AD

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aref taghizadeh

سلام مهندس خسته نباشید. سوال داشتم

من نصب و کانفیگ vcenter ویندوزی (یعنی نصب بروی یه سیستم فیزیکی ویندوزی) کاملا اوکی ام و مشکلی ندارم. بارها و بارها کانفیگ کردم بدون مشکل کار کردم.

اما چه در ورژن 6 و چه الان در ورژن 6.5 وقتی میخوام ببصورت appliance ای نصب کنم (روی esxi)، کاملا deploy میکنم ip و کانفیگهای داخلیش رو انجام میدم (این قسمت تو ورژن 6.5 این مدلیه) از طرفی dns اوکیه و از همه جا اون ip ای که مال vcenter هستش رو ping دارم اما درست مرحله ی آخر کار وقتی آدرس رو تو مرورگر میزنم تا کانفیگهای مربوط به sso و.... رو انجام بدم با تصویر زیر مواجه میشم

وب سایت توسینسو

این کاملا تو همین حالت (گاهی 76 درصد گاهی 98 درصد گاهی هم 33 درصد) میمونه اما بعد چندین دقیقه (شاید یه ساعت) از صفحه میره و وقتی من شروع به کانفیگ میکنم آخرش که میخوام finish رو بزنم میگه rpm درست نصب نشده...

میشه توضیح بدید جریانش چیه؟ راه حلش چیه؟؟؟ یا کجا اشتباه میکنم که اینجوری میشه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aref taghizadeh

اگه منظورتون خود pc هست 32 گیگ رم و i7 اما اگر منظورتون اون vm مبوط به esxi هست که میخوام vcenter توش Deploy کنم اولش بهش 10 تا رم داده بودم اما بعدش 15 از طرفی 2تا 2core هم بهش cpu دادم و 350 گیگ هارد. گمون نمیکنم مشکل از منابع باشه

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

aref taghizadeh

مهندس vm ایجاد نکردم اصلا دارم به صورت ovf نصب میکنم deploy میشه اسم و محل ذخیره و ... رو میپرسه بعداین کنسول بالا میاد

وب سایت توسینسو

بعد آی پی و موارد مورد نظر رو بهش میدم reload میشه...

بعد چون ورژن 6.5 چیزی به اسم vsphere client نداره و کلا web base کار میکنه و میدونم همه چی داره بصورت web base میشه از طریق web متصل میشم.... من وقتی به آدرس مورد نظر وارد میشم همون پیغامی رو میبینم که دو پست قبلی فرستادم.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ali asgari

سلام

وقتی نام فایل به OVA تغییر می کند

وب سایت توسینسو
و فایل اجرا می شود در vmware همچین پیغامی می ده.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ali asgari

بعد از retry :

Unknown error, please try again. If the problem persists, please contact VMware Technical Support and provide C:\Users\My Laptop\AppData\Local\Temp\vmware-My Laptop\ovftool.log.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ali asgari

vmware 12 هست ولی توی این آدرس همچین فایلی نیست !!

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ali asgari

میشه لینک دانلود برام بفرستید شاید اشکال از فایله ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آبتا

سلام

از آموزش مفیدتون خیلی خیلی ممنون . بنده مطابق با ویدئو ها جلو رفتم فقط تو ویدئو 14 شماcluster دارید . که آموزش مربوط به cluster تو فیلم های قبلی نیست تو بعدی ها هم من نگاه میکنم تو عنوان هاش نیست . این قسمت رو کلا نداریم یا من نمیتونم پیداش کنم؟

اگر نیست میشه زحمت این بخش رو هم بکشید؟

امید رستمی

سلام

با اجازه ی استاد نصیری

ساختنش کاری نداره روی datacenter راست کلیک کنید و گزینه ی new cluster رو بزنید همین ساخته میشه

این یه مورد رو استاد نصیری یادشون رفته توضیح یدن داخل فیلم آموزشی

آبتا

ciscoman1994 بزرگوار از راهنماییتون ممنونم. بله اینکه راست کلیک کنم و ایجادش کنم رو میدونم . تفاوت در این هست که آقای مهندس توضیحاتی میدن که برای کارکرد اصولی لازمه .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آبتا

سپاس

n-mehr

باسلام و خسته نباشید ، سپاس از فیلم های ارزندتون ، من مطابق این فیلم vcenter‌را نصب کردم اما نمیتونم با استفاده از vsphere clinet و با administrator@vsphere.local و کلمه P@ssw0rd وارد vcenter بشم ، به من ارور bad username or password میده ، مگر همین پسورد در فایل تکست نیست که اضافه کردیم ، سپاس از راهنماییتون ، ممنون میشم فیلیمی برای upgrade هم ارئه دهید ، کدهایی که زدم اینا هست ، آی پی برای vcenter 192.168.4.112 و اسم دومین هم it.com و اسم دومین برای vcenter هم vsphere.local :

estinfo.cis.deployment.node.type = "embedded"
guestinfo.cis.vmdir.domain-name = "it.com"
guestinfo.cis.vmdir.site-name = "vsphere.local"
guestinfo.cis.vmdir.password = "P@ssw0rd"
guestinfo.cis.appliance.net.addr.family = "ipv4"
guestinfo.cis.appliance.net.addr = "192.168.4.112"
guestinfo.cis.appliance.net.pnid = "192.168.4.112"
guestinfo.cis.appliance.net.prefix = "24"
guestinfo.cis.appliance.net.mode = "static"
guestinfo.cis.appliance.net.dns.servers = "192.168.4.111"
guestinfo.cis.appliance.net.gateway = "192.168.4.111"
guestinfo.cis.appliance.root.passwd = "P@ssw0rd"
guestinfo.cis.appliance.ssh.enabled = "true"

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

n-mehr

بله از طریق وب هم مشکل دارم

ببخشید توی تنظیمات شما دو خط وجود داره که نمیدونم باید جلوش چی بنویسم

guestinfo.cis.vmdir.domain-name = ""

guestinfo.cis.vmdir.site-name = ""

دومین لابراتورار من it.com است ولی به هنگام تنظیم vcenter (از طریق وب مطابق فیلم قبل)از ما یک اسم دومین و یک سایت میپرسه من اسم سایت vcenter رو میخواهم بزارم vsphere.local و اسم سایت رو هم default-first-site حالا جلوی این دو خط بالا چی باید بتویسم شاید اینجا اشتباه نوشتم نمیتونم وارد بشم

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

n-mehr

خوب این دوتا دقیقا چی هستن؟

guestinfo.cis.vmdir.domain-name = "vghetto.local"

guestinfo.cis.vmdir.site-name = "vghetto"

من نباید اینارو عوض کنم اصلا؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

n-mehr

من نمیتونم با Administrator@vsphere.local وارد بشم لطفا راهنمایی بفرمایید

فقط با یوز روت میتونم وارد بشم

مشکلم حل شد

یکبار دیگه طبق فیلم مراحل رو رفتم و اینبار هیچ قسمتی از فایل تکست شما رو عوض نکردم

و تونستم با یوزر administrator@vghetto.local وارد بشم.

من این پسوند رو عوض میکردم در فایل تکست و سعی میکردم با پسوند جدید وارد بشم اما نمیشد

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ابوذر سلطانی

باسلام

من زمانی که import می کنم با این error مواجه میشم

وب سایت توسینسو

وب سایت توسینسو

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ابوذر سلطانی

مهندس این نسخه استفاده میکنم

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ابوذر سلطانی

مشکل برطرف نشد مهندس من فکر میکنم رم لپ تاپ پایین هست (12) برای اینکه تو مسیر پیش فرض دیگه این error نمیده اما در میحطvm در حالت انتظار میمونه و میچرخه و در نهایت خسته میشم خارج میکنم.حالا مهندس من دارم آموزش پیش میبرم میخواستم بپرسم در محیط واقعی vcsa رو مثل esxi6مستقیم رو سخت افزار نصب کنیم یا روی ویندوز سرور؟

ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ابوذر سلطانی

ممنون مهندس

اما منظورم روی سیستم در محیط واقعی میخوایم نصب کنیم چطور نصب کنیم روی خود سخت افزار مثل esxi?

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

دانیال سوری

سلام دوستان من vcsa رو روی vmware workstation بالا آوردم ولی یه مشکل دارم.تنظیمات ش و که تغییر میدم توی نتورک ظاهرا انجام شده و لی پیغام خطا میده همچنین نمیتونم از طریق وب یا vsphere client بش وصل شم.

پینگش رو هم با آی پی هم با نام دارم

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

دانیال سوری

بله مهندس هم با ip هم با نام پینگش رو داشتم .البته کامنت های اینجا رو خوندم و به فایل vmx م خط embeded رو اضافه کردم و مجددا دپلوی کردم اینبار جواب داد.مرسی

amirsajadmaleki

استاد امکانش هست نصب ورژن جدید vcenter6.5 u1 روی workstation اموزشی بدین چون متفاوت هستش؟وبا اون چیزهایی که شما گفتین اضافه می کنیم ولی نصب نمیشه

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

صادق ملائی

با سلام و احترام

پس از تمام مراحل و متصل شدن وب vcsa جهت تنظیمات نهایی در زمانی که نوارد درصد درحال تکمیل هست چنین خطایی نشان می دهد و مجبورم ماشین را پاک کنم و تمام مراحل را از اول طی کنم.

1
2

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

hanierm

سلام استاد وممنون از اموزش خوبتون

شما فرمودید که در سطح سازمانی بهتره که سرور مدیریت کننده از مدیریت شونده ها جدا باشه. خب فرض کنید یه شرکت سه تا سرور(Host) بیشتر نداره و ترجیحا ما نمیخوایم VCSA روی این هاستها باشه. پیشنهاد شما چیه؟

یعنی بیام روی یه سیستم معمولی مثل لپ تاپ به صورت همین vmware workstation که فرمودید نصب کنیم؟

یا روی ویندوز خود لپ تاپ به اون صورت نصب ویندوزی که گفتید؟

یا اینکه میتونیم یه PC با یه کانفیگ معمولی در نظر بگیریم و سرورش کنیم و روی اون ESXi بالا بیاریم و بعد VCSA ؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

kkmih

سلام

استاد vcenter من کاملا بالا میادش تو workstation ولی صفحه وب رو نمیاره ping هم دارم ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

kkmih

استاد دیگه خیلی طولانی شد پاکش کردم کلا بعد vcenter ویندوزی ریختم مشکلی نداره که ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

احسان کرونی فولادی

سلام استاد

در هنگام نصب vcsa در vmware مدت زیادی است که روی این صفحه است و تغییری نکرده .مشکلی بوجود آمده باید مجدد نصب کنم یا بیشتر صبر کنم

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

احسان کرونی فولادی

ممنون

برای ایمپورت کردن فایل داخل vmware بعد از اینکه accept کردم دو تا پنجره بعدش میاد مثه شما مستقیم نرفت برای ایمپورت .

محتویات اون دو تا پنجره رو خالی بذارم ؟

پنجره ها اینا هستند

وب سایت توسینسو
وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

احسان کرونی فولادی

سلام استاد

منvcsa رو داخل vmware نصب کردم و از نظر ارتباط چه با پینگ ip و چه با اسم مشکلی وجود نداره الان که می خوام از طریق بروزر بهش وصل بشم این خطا رو میده لطفا راهنمایی بفرمایید .

وب سایت توسینسو

با چنند بروزر هم امتحان کردم

احسان کرونی فولادی

سلام مجدد

با vsphere client هم این خطا را میدهد

وب سایت توسینسو

احسان کرونی فولادی

ببخشید اشتباه شد این خطا

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

احسان کرونی فولادی

سلام استاد

من یک vcenter جدید نصب کردم زمان ورود این پیغام رو میده .میشه بهم بگید علت چیه ؟

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

احسان کرونی فولادی

سلام استاد

کامل همه رو چک کردم مشکلی نیست ping رو دارم بدون timeout

پس از نصب vcsa همینطور که در بالا خدمتتان عرض کردم اون ارور رو مشاهده می کنم ولی کل سناریو رو از قبیل ایجاد vswitch ها , storage و .... رو جلو می برم بدون مشکل و دvm ,template های مورد نیاز برای راه اندازی hhorizon ایجاد می کنم .ولی در ادامه وقتی به کنسول vcenter وصل می شوم و کنسول رو باز می کنم ارور شکل زیر رو مشاهده می کنم

وب سایت توسینسو

و پس از بررسی متوجه شدم کل iscsi storage ها در داخل هیچ کدام از esxi هام نیست و هنگامی که rescan میزنم با این ارور مواجه می شم

وب سایت توسینسو

و پی از refresh کنسول با این ارور

وب سایت توسینسو

البته با چندین بار اسکن کردن ، استوریج ها به هاست ها اضافه می شه ولی دیگه هیچ کدام از vm ها بوت نمیشن

من چندین بار هم از ابتدا نصب و راه اندازی کردم و چک کرم همه چیز رو ولی متوجه نشدم ایراد کار از کجاست .لطفا راهنمایی بفرمایید

با سپاس از شما

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

احسان کرونی فولادی

سلام

لایسنس رو اد کردم و ساین کردم ولی مجددا پس از از خاموش و روشن کردن سیستم مجددا iscsi استوریج ها نبودن .اسکن کردم ولی مجددا ارور داد

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سمانه ذاتعلی

سلام استاد،وقت بخیر

من یه سوال واسم پیش اومده که درموردش مقاله هم زیاد خوندم ولی یکم سردرگمم،شما فرمودید vcsa رو نمیشه روی سرور فیزیکی نصب کرد و حتما باید روی esxi قرار بگیره،حالا تو یه سازمان من اگه بخوام از vcenter استفاده کنم باید نسخه ویندوزیش رو روی سرور فیزیکی نصب کنم؟؟؟چون بر طبق لابراتوار گفتید در سازمان های بزرگ و واقعی این سرورها حتما باید فیزیکی باشن

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سمانه ذاتعلی

سلام.وقت بخیر

من vcsa رو دقیقا مطابق شما نصب کردم. pingش رو از سیستمم همه مدله دارم ولی توی browser بالا نمیاد. dns و ... رو هم چک کردم. سیستمو ریستارت کردم. حدود یک ساعتم صبر کردم ولی بالا نمیاد و میگه من اینو نمیشناسم .مجدد پاک کردم نصب کردم ولی فایده نداشت

وب سایت توسینسو

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سمانه ذاتعلی

استاد خدارو شکر مشکلم حل شد.توی فایل vmx دامین و سایت رو تعریف کردم و کار کرد.

alirezapic

سلام وقت بخیر

چطور میشه یه سرور که به صورت سنتی روش یه سیستم عامل نصب هست اما نمیشه بهش دست زد رو به مجازی ساز منتقل کرد . مجازی ساز هم روی همون سرور باید قرار بگیره

ممنون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

fereshteh71

سلام جناب مهندس نصیری.

من برای نصب VCSA در محیط VMware Workstation با استفاده از ویدئو قبلی یک ایده ایی به ذهنم رسید که تستش کردم و جواب هم گرفتم و اندکی هم ذوق کردم!

من از ماشین VCSA که قبلا در ESXI، ایجاد کردیم و deploy شد یک ova گرفتم و اون ova رو بدون اینکه تغییری داخل فایل vmx آن انجام بدهم با همه تنظیماتش که در زمان نصب vcsa ایجاد کرده بودیم در import ،،VMware Workstation کردم و الان هم خیلی عالی و پر انرژی داره سرویس دهی میکنه.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

fereshteh71

سپاسگزارم من هم برای شما و تیم توسینسو آرزوی موفقیت میکنم. مرسی از شما بابت این ویدئوهای پر از انرژی تون.

رضا حسنوند

سلام مهندس

من از روی وب نمی تونم صفحه vcsaرو ببینم با این که pingسرور رو دارم از روی سیستم hostام ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

رضا حسنوند

بله کامنت هارو همه خوندم حتی فایل vmxرو تغییر دادم ولی تغییر نکرد باز نمی تونم از روی وب ببینمش

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

رضا حسنوند

سلام

مهندس من ping سرور رو از بیرون دارم یعنی سیستم client تنها مشکلی که من دارم صفحه وب باز نمیشه

فقط تنظمات نصبش برای ایمپورت کردن فایل داخل vmware بعد از اینکه accept کردم دو تا پنجره بعدش میاد مثه شما مستقیم نرفت برای ایمپورت .

طبق فایل شما هم پر کردم بعد میرم فایل wmxرو مشاهده می کنم چیزی نمیبینم که اضافه شده باشه بهش

باید مجددا اون تنظیمات شما رو توی فایل wmxاضافه کنم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

رضا حسنوند

سلام وقت به خیر

در خصوص خطا زیر چه راهکاری پیشنهاد میدید

خطا کارت شبکه در vcsa

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

رضا حسنوند

به صورت Automaticگذاشتم بازم خطا داد ، توی WMnet 0هم قرارش دادم از روی سیستم clientخودم ping اش رو دارم ولی خطا رو به میده با مرورگر internet explorerهم میزنم باز نمیشه صفحه اش

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

رضا حسنوند

هم به اسم هم با ip دوتاشون ping شون دارم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

رضا حسنوند

سلام

کسی در خصوص خطا زیر راهکاری میدونه؟

وب سایت توسینسو

Network BND

سلام همه چیو درست پیش رفتم و با برنامه vsphere client هم راحت وصل میشم و مشکلی ندارم اما از طریق مرورگر چه فایرفاکس چه ie با این پیغام مواجه میشم با ip و FQDN هم تست کردم نشد چون روی vmware workstation هستش و ویندوزی هم نیست که سرویس های web ش رو فعال کنم.

وب سایت توسینسو

Network BND

مشکل تونستم پیدا کنم گفتم اینجا بنویسم که دوستانی که با این مشکل روربرو شدن مشکلشون حل بشه... با افزایش رم و cpu خود vcsa حل شد!

محمد شفیع زاده

سلام وقت بخیر.من نسخه VMware رو آپدیت کردم.حالا که میخوام از طریق vcenter به vm های روی esxi

launch remote کنم با این error مواجعه میشم :

وب سایت توسینسو

لطفا راهنمایی کنید.با تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

صادق ملائی

سلام

منم هم این مشکل را دارم مدتهاست ، با نسخه 6 و 6.5 هم تست کردم همچنان همین مشکل هست فایل ova ایمپورت می کنم اگر میشه فایل ova که شما دارید و درست نصب شده را برای دانلود کاربرها قرار بدید من هرچی سعی کردن نتونستم و کلا بی خیال شدم

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

ابراهیم ذبیحی

جناب مهندس نصیری

اگه ما بخواهیم vcsaرو روی سیستم فیزیکی نصب کنیم ( که خود شما هم معتقدین که این راهکار بهتره) و نخواهیم نسخه ویندوزیش رو روی ویندوز سرور 2012 نصب کنیم و مانند esxi یک فایل بوت باشه و روی سیستم نصب کنیم باید چه کنیم؟ خود شما روی یک سیستم فیزیکی چیکار میکنید؟ممنونم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Saeedeh_parsa

سلام

وقتتون بخیر

استاد من ورژن ۶.۷ vcsa رو دانلود کردم.در این مرحله از import کردن کدوم آپشن رو باید انتخاب کنم و چرا؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Saeedeh_parsa

حالا امتحان میکنم.استاد باتوجه به این قسمت در ویدئو منم platform services controller رو انتخاب کردم.قبلش به این توجه نکرده بودم.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمدرضا شاهنجرینی

سلام مهندس منم دقیقا مشکل آقای حسنوند رو دارم چیکار کنم؟ همون پیغام خطا کارت شبکه در vcsa

ping دارم ولی وب نمیتونم باز کنم؟؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمدرضا شاهنجرینی

3 بار پاک کردم از اول انجام دادم نشد؟

نمیدونم چیو باید مرور کنم؟ دقیقا مشکل همون دوستمون که شما فرمودید موردی پیدا نکردین؟میخواستم بدونم الانم چیزی رو پیشنهاد نمیکنید

 

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمدرضا شاهنجرینی

یه چیزی استاد وقتی vcsa رو deploy میکنیم طبق آموزش شما، توی سیستم من بلافاصله ماشین روشن میشه اما توی ویدئو اینطوری نبود شما تنظیمات فایل notepadرو اضافه کردید بعد ماشین را دستی روشن کردین.چیکار کنم بلافاصله بعد از deploy ماشین روشن نشه؟؟؟

 

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمدرضا شاهنجرینی

 خیلی جالبه!!!!!!! حداقل سورس همون vcsa رو میتونید جایی اپلود کنید که دقیقا از همون استفاده کنم؟

 

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمدرضا شاهنجرینی

نسخه 2562643 رو امتحان کردم و همینطور نسخه 3040890 که نشد. 

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمدرضا شاهنجرینی

نسخه VMware Workstaton چنده استاد؟

 

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

محمدرضا شاهنجرینی

نسخه VMware Workstaton چنده استاد؟

 

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

kh_negin

سلام

vcsa نصب شد ولی در بخش Host and Clusters  ،

Empty Inventory هست و امکان اضافه کردن هاست وجود نداره ، تمام پینگ ها برقرار هست و زمان هم با راه اندازی NTP سرور بین همه سیستم ها سینک شده ، مشکل از چی می تونه باشه ؟

saidsaadathossaini

سلام مهندس من تمرینم تا همین جا پیشرفته از اینجا نمیشه بقیه را ادامه داد.

چون بعد نصب vcsa هیچ کاری نمیتونم انجام بدم.در واقع در قسمت Empty Inventory مشکل دارم.مشابعه  دوست بالا.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر