دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این ویدیوی آموزشی ما شما را مفاهیم زیرساختی شبکه در محیط های مجازی اعم از VM Netwok و vSwitch و Port Group آشنا می کنیم ، ابتدا ما به شما توضیح می دهیم که چرا در سناریوهای قبلی فقط از Management Network استفاده کردیم و چگونه بصورت اصولی می توانیم Management Network خودمان را از شبکه های دیگر تفکیک کنیم ، سپس ساختار ایجاد کردن سویچ های مجازی در ESXi به شما توضیح داده خواهد شد و بعد از آن هم ما ابتدا ساختار کاری یک switch واقعی را تشریح می کنیم و به شما می گوییم که راهکار جلوگیری از ایجاد Broadcast های زیاد در شبکه ایجاد VLAN ها می باشد ، دلایل ایجاد VLAN ها و نحوه ارتباط آنها را در سویچ های واقعی توضیح خواهیم داد تا شما همین مفاهیم را در ساختار مجازی سازیESXi هم درک کنید ، در ادامه ما به شما می گوییم که ساختار شبیه سازی شده سویچ ها در ESXi به چه شکل است و ما VLAN های مجازی را به چه مفهومی در vSwitch ها می شناسیم و منظور از Uplink در محیط مجازی چیست ، تشریح مفاهیمی مثل Port Group و VM Network و VMKernel در نهایت با استفاده از محیط ESXi برای شما تشریح خواهد شد ، هدف اصلی این ویدیو شناشایی کردن و آشنایی پیدا کردن با مفاهیم Virtual Networking در محیط های مجازی سازی می باشد. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. ITPRO باشید

کاربرد vSwitch و Portgroup در ESXi

VMKernel و PortGroup چیست

عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
37 نظر
Ali1983

سلام

دوست عزیز یکم قیمت ویدئو هات بالاست باید ارزونشون کنید

با تسکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Ali1983

دوست عزیز زحمات شما قابل توجه است و من خودم برای یادگیری می دونم که باید چه زحمتی کشید ولی چون تعداد ویدئو ها بالاست هزینه شون زیاد می شه ولی اگر یکم قیمت را بیاری پایین راحت میشه آنها دانلود کرد من مثالتو قبول دارم با تشکر از شما

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

maryam_sheikhi

با سلام

یه سوال از خدمتتون دارم . اینکه میاییم چند تا vSwitch می سازیم چه مزیتی داره نسبت به اینکه روی یک سوییچ چندین تا vm port group می سازیم ( تو این حالت هم broadcast domain ها جدا از هم میشه ) ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

سلام یه چیز جدید بالا شنیدم . شما مدرک و گواهینامه میدید به کسانی که این دوره رو خریداری میکنن؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

من تا جلسه ۲۰رو خریداری کردم و تقریبا تا یک هفته دیگه تموم میکنم . چطور می تونم از این آزمون و مدرک خبردار بشم ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

خیلی خوبه. بی صبرانه منتظرم.مرسی

فرهاد پریدار

سلام خسته نباشید

خواستم بدونم این سناریویی که میخوام برم امکانش هست یا خیر

یه سرور با ریسورس بالا تو سازمانمون بی استفاده است

این در حالیه که میخوام آزمایشاتی که میکنم روی شبکه ی اصلی سازمان تاثیری نذاره

روی این سرور میخوام سناریوی شما رو جلو ببرم که در حال حاضر یه esxi روش هست که برای سازمانه

و دو ESXi جدید روی اون نصب کردم و برای شروع یه vswitch ساختم و vmnetwork جدیدم ساختم و این دو ماشین رو عضو vmnetwork جدید کردمش تا شبکه اش از شبکه اصلی سازمان جدا شه ، درسته؟

طبق سناریو شما ، 5 تا vmnetwrk هست

پس منم 5 تا vswitch باید بسازم؟

و مثلا esxi01 که عضو هر پنج تا هست ، اینجا هم باید 10 تا کارت شبکه که عضو 5 vmnetwork هست بسازم؟

amirsajadmaleki

استاد سلام.شما گفتین لایه دو درکی از broadcast نداره منظور شما این است که broadcast در لایه 3 کار میکنه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

amirsajadmaleki

در واقع broadcast چون با ip کار میکنه در لایه 3 هستش.ولی لایه دو با مک ادرس کار میکنه. درسته؟

mohamadshahbazi

سلام

اگه ما vm های مختلف تو رنج 192.168.1.0 داشته باشیم اگه بخوایم مدیریت esxi و vcsa و در vm kernel تو رنج مثلا 10.1.1.0 داشته باشیم باید آی.پی esxi و vcsa را تو رنج 10.1.1.0 بدیم؟؟؟

mohamadshahbazi

الان من 4 تا vm میخوام راه اندازی کنم با رنج 192.168.1.0

بهتره برای هر کدوم کارت شبکه مجزا بزارم که کاربران بخوان استفاده کنن؟؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

gerami

سلام

ممنون از آموزشای عالیتون

فقط من یک مشکل دارم و اونم اینه که نمیتونم فیلمای آموزشی رو از طریق IDM دانلود کنم و فیلما از طریق خود گوگل کروم دانلود میشه که مدام قطع میشه و یا خیلی کند هستش.

میشه راهنمایی کنید که فیلما رو چجوری میشه از طریق IDM دانلود کرد؟

با تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

gerami

چطور میتونم توی سوالا سرچ بزنم جواب سوالم و پیدا کنم چون تعداد سوال و جوابا خیلی زیاده

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

mohammadreza793

من برای یادگیری مفهومvSwitch ، VMKernel ، Port Group این ویدیو و رو خریداری کردم به خوبی مفاهیم گفته شده بود ولی انتظار داشتم در مورد vmkernel بیشتر توضییح داده شه و خیلی زمان ویدیو صرف توضیح مفاهیم اولیه switch و vlan و .. شده بود که به نظرم کسی که میاد این دوره رو شروع میکنه باید این مفاهیم رو بلد باشه و دیگه تو ویدیو که قرار مفاهیم مجازی سازی بیان شه این موضوعات ابتدایی بیان نشه تا بشه از زمان بهترین بهره رو برد

ویدیوی خوبی بود ولی توقع بیشتری داشتم که توی مفاهیم بالا بیشتر فوکوس شه تا مفاهیم ابتدایی network+

mohammadreza793

یک سوال

NIC Teamingو Host Proxy Switch رو هم میشه مفهومش رو بیان کنید ؟ با تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

amirsajadmaleki

استاد درواقع خود vmkernel یک portgroup جدا از vmnetwork است؟ این که اگر vm هایی که داخل vmnetwork هستن ip یکسانی با vmkernel داشته باشن می تونن همدیگرو بیبینن یا نه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

amirsajadmaleki

استاد سلام.استاد در کدام قسمت در مورد load balancing در vswitch صحبت کردین؟ سوالن در مورد این هست که اگر vswitch من از طریق یک اداپتور با شبکه ارتباط داشته باشه و اگر قطع بشه دیگه vm ها با شبکه هیچ ارتباطی ندارن.برای رفع این مشکل باید چی کار کنیم؟

amirsajadmaleki

استاد ممنون که جواب دادین!!!!!!!!

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

parsimen

سلام

استاد من تازه کار با esxi رو شروع کردم و با همین اطلاعات مفیدی که از ویدیوی شما تا به اینجا یاد گرفنم یه شبکه روی سرور خریداری شده سازمانمون راه انداختم.توضیح اولیه اینکه شبکه من domain base هست و از vswitch0 (برای اتصال به شبکه داخلی و uplink1 با یک رنج آدرس مشخص)و vswitch1 (برای اتصال به اینترنت و uplink2 با رنج آدرس اینترنتی)استفاده میکنه.بین 2 تا vswitch بوسیله کریو ارتباط برقرار شده است که یک nic در رنج vswitch0 و یک nic در رنج vswitch1 دارد.جدیدا به خواست مدیریت آنتی ویروس تحت شبکه خریداری کردیم و من قصد داشتم روی یکی از vm های شبکه داخلی سرور آنتی ویروس رو نصب کنم و از طریق کریو بهش اینترنت بدم.منتهی چون این آنتی ویروس از cloud برای این کار استفاده میکنه شرکت فروشنده میگه باید اینترنت مستقیم داشته باشه یعنی باید سمت public باشه.میخواستم بدونم چه سناریویی میشه براش بکار برد؟ من فکر کردم شاید نیاز باشه یه شبکه سومی روی کریو داشته باشم که نقش dmz رو داشته باشه و به uplink 3 وصلش کنمو بعد بین سرور آنتی ویروس و agent های اون توی شبکه داخلی rule تعریف کنم.این درسته یا باید جور دیگه ای عمل کنم.ببخشید نمیدونم که این سوال جاش اینجاست یا باید دربخش سوالات عمومی قید بشه.ممنون میشم راهنمایی کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سامان پورمند

سلام

من امروز سه بار تلاش کردم این قسمت 19 رو بخرم اما هر سه بار خطای خرید سیستم بانکی رو داد

لطفا در مورد این مشکل پیگیری نمایید

با تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

سامان پورمند

سلام

آقای مهندس این باز مشکل داره امروز ، من هر کاری میکنم خطا میده

لطفا پیگیری کنید

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....