دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این ویدیوی آموزشی ما با استفاده از یک Router که با استفاده از سرویس Routing and Remote Access Server مایکروسافت ایجاد شده است شبکه های مختلف موجود در سناریو اعم از Management Network ، VMotion ، Storage ، VMNet-1 و VMNet-2 را به همدیگر متصل می کنیم ، در این ویدیوی آموزشی ما نحوه نصب و راه اندازی سرویس RRAS و همچنین نصب و راه اندازی DHCP سرور با Scope های مختلف در ویندوز سرور 2003 را آموزش می دهیم ، هدف از این ویدیو آموزش نحوه اتصال vSwitch ها در محیط واقعی به همدیگر است و در این میان مشکلاتی به وجود می آید که در خصوص نحوه رفع آنها توضیح داده خواهد شد ، توجه کنید که مکانیزم کاری سرویس RRAS چه در ویندوز سرور 2012 و چه در ویندوز سرور 2003 در حوزه Routing تغییری نکرده است و با این ویدیو شما Routing در ویندوز سرور 2012 را نیز یاد می گیرید. بعد از این ویدیو شما توانایی طراحی زیر ساخت مسیریابی در شبکه یا Routing در یک مرکز داده را تا حدود زیادی درک خواهید کرد. ITPRO باشید

راه اندازی Routing در VMware

نحوه راه اندازی Routing در بین vSwitch های VMware

هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اثر به هر شکل بر اساس مواد مندرج در قانون جرائم رایانه ای دارای پیگرد قانونی می باشد
عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
73 نظر
Ehsan Mousaei

سلام مهندس

مهندس من درک نمیکنم چرا باید بین vswitch هامون routinig راه بندازیم ، چرا باید باهم در ارتباط باشن ،

ما vswitch راه انداختبم که vm هامون یکسری کلاینت خاص سرویس بدن

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Ehsan Mousaei

خب برا چی یه کلاینت باید بتونه اکتیو و Vcenter و چیزای دیگه رو ببینه

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Ehsan Mousaei

مهندس یه کلاینت باید به چیزایی دسترسی داشته باشه ؟ اگه میشه دلیلشم بگید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

با سلام

کلاینتها به جز vmnet3 با توجه به تنظیمات گفته شده و گرفتن ایپی dhcp نمیگیره باید چیکار کنم

حامد علیزاده

سلام

علت نگرفتن ip هر vmباتوجه به تعریف های گفته شده چه میتواند باشد . ping در سیستم اصلی خود دارم یعنی زمانی ping10.1.1.110 رو میگیرم دارم ولی ip هر vm رو نمیگیره. با تشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

خوب راه چاره چیه باید چیکار کرد.

حامد علیزاده

با سلام

من vm های من کارت شبکه انها غیر فعال است تمام تنظیمات رو انجام داده ام برای فعال سازی کارت شبکه vm ها چیکار باید بکنم ممنون از راهنمایی شما

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

باسلام

من کارت شبکه اضافه نکردم همان کارت شبکه خودش هنگام نصب سیستم عامل و بالا امدن ان سیسنم کارت شبکه ان در حالت connectet نمیباشد .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

بله اینکارها کردم ولی ضربدر رو هنوز داره

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

با سلام من برنامه ها رو Restart کردم ولی مشکل حل نشده یه سوال روتر روباید به DC join کرد و در DNS تعریف کنم یا لازم نیست

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

حامد علیزاده

تست کردم ولی مشکل حل نشده

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

nimakadkhodaee

سلام

من DHCP را تنظیم کردم و کلاینت هم آی پی گرفته به اینصورت

IP:10.4.4.152

SM:255.255.255.0

DG:10.4.4.110

DNS:192.168.1.111

اما کلاینت آی پی 192.168.1.111 را پینگ نداره اما از DHCP و DNS پینگ نداره

nimakadkhodaee

ببخشید جمله را اصلاح کنم

از DHCP و DNS کلاینت را پینگ داره

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

nimakadkhodaee

Tracert را زدم از 10.4.4.110 خارج نمیشه . فقط هم تنظیم Lan Routing شده

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

nimakadkhodaee

این کلاینت روی ESXi1 تنظیم شده و از خود ESXi هم کلاینت را پینگ نداره اما از DHCP آی پی با تنظیمات مربوطه را گرفته

البته من روی ESXi 5 تا VSwitch نسبت به کارت های شبکه ایجاد کردم

از AD و DHCP پینگ کلاینت را داره اما از خود کلاینت به رنج خودش فقط و اصلا 192.168.1.111 را پینگ نداره!

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

nimakadkhodaee

ممنونم از حوصله و پاسخگویی شما

اتفاقا RRAS فقط روی LAN Routing هست !

نگرانم روی مباحث دیگر بابت این جریان اذیت بشم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

mohamadshahbazi

سلام مهندس با وجود switch cisco 2960s نیازی به DHCP سرور نداریم این مدل سویچ لایه 3 است؟؟؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

کامران

جناب نصیری

با عرض سلام

شما در متن ویدئو موقع ساختن Scope های DHCP برای تمام Scope ها آدرس 192.168.1.111 رو به عنوان WINS Server انتخاب کردید.

آیا نباید برای Scope های دیگه (بجز ۱۹۲.۱۶۸.۱) بسته به رنج شون از 10.1.1.111 , 10.2.2.111 و ... استفاده کرد؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

کامران

با درود

آیا می توانستیم بجای راه اندازی یک سرور مجزا برای Routing ( در اینجا Server 2003) از همان سرور AD فعلی استفاده کنیم و با راه اندازی رول RAS روی آن این کار را انجام دهیم؟

اگر جواب منفی است لطفا علتش را هم بفرمایید.

mohamadshahbazi

من این کارو انجام دادم مشکلی ندارم الان

کامران

متشکرم از بیان تجربه تون.

یعنی هم DHCP و هم RRAS رو روی سرور AD راه اندازی کردید؟

با این حساب احتمالا برای اینکه بار اضافه روی سرور AD نباشه، آقای نصیری پیشنهاد راه اندازی یک سرور ۲۰۰۳ رو دادن.

البته قاعدتا در محیط های عملیاتی از یک Router یا سوئیچ L3 استفاده می شود.

mohamadshahbazi

البته من تو محیط لابراتور این کارو کردم چون با 2003 به مشکل میخوردم بازم آقای نصیری نظرشون مهمه منم منتظر جواب سوالتون از آقای نصیری میمونم

کامران

در مورد مشکلی که کاربر nimakadkhodaee مطرح کرده بودند، من هم دقیقا همین مشکل برایم پیش آمد که به نتیجه غیر منتظره ای رسیدم.

یعنی بعد از راه اندازی DHCP و RRAS روی سرور ۲۰۰۳، تمام کلاینت هایی که از همین DHCP تنظیمات را دریافت کرده بودند ( با این توضیح که من هم سرور ۲۰۰۳ و هم بقیه VM های روی هر دو هاست ESXi را Join to Domain کردم) بینشان Ping دو طرفه برقرار بود یعنی Routing به صورت کامل کار می کرد، امان آن کلاینت هایی که از DHCP فعلی IP دریافت نکرده بودند مثل سرور AD یا PC که روی آن VMware Workstation نصب است، فقط Ping یکطرفه دارند!

به عبارت دیگر Routing فقط بین کلاینت های DHCP برقرار است. و کلاینتهایی که از یک DHCPBدیگر (مثلا از DHCP مودم ADSL موجود در شبکه داخلی) IP دریافت کرده اند Ping یکطرفه دارند.

من این مشکل را با راه اندازی NAT روی همان سرور ۲۰۰۳ رفع کردم!

شاید آقای نصیری توضیحی در مورد این مطلب داشته باشند.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

میلاد قیم

با سلام

من به جای RRAS از شبیه سازی روتربرد میکروتیک استفاده کردم. اولش خود VM هام که درون ESXi هام بودن از DHCP آدرس IP نمیگرفتن بعدش دیدم شما از همون ابتدای درس تیک گزینه Use local DHCP service to distribute IP address to VMs رو برداشتین این گزینه توی VM Worksatation مربوط به تنظیمات کارت شبکه هستش با نام

Virtual Network Editor

چرا این تیک رو برداشتین علت خاصی داشته ؟

سوال بعدیم اینه که حالا IP از DHCP گرفتن ولی Routing بینشون نیست چه کار کنم ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

تله کابین توچال

سلام ، در ویندوزی که بعنوان روتر نصب کردم ، DHCP فعال Authorize نمیشه و سوال دوم :کارت های شبکه سیستم به اینصورت است.چرا ؟ممنون

nic

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

تله کابین توچال

من همه تنظیمات رو طبق آموزش های شما انجام دادم . این وضعیت کارت های شبکه مشکلی ایجاد نمی کند؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

تله کابین توچال

با تشکر از پاسخ شما .در مورد DHCP مشکل آن بصورت زیر است

DHCP

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

تله کابین توچال

active directory ویدوز 2012با 192.168.1.111 هست وrouter ویندوز 2008 با ip 192.168.1.110

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

تله کابین توچال

ممنون .dhcp و تنظیمات router را در همان active directory تنظیم کنم مشکلی نیست ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

تله کابین توچال

ممنون از راهنماییتون مشکل حل شد .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام استاد

من گیج شدم

شما در این قسمت از ویدیو که عکس گذاشتم این شبکه های vmotion‌و storage رو به صورت همون VM port group‌ایجاد میکنید؟ مثل vmnet 1 , 2 ??? یا اینکه VMkernel port باید باشن و باید ای پی بهشون بدیم؟

چون دیگه این دو تا رو نشون نمیدید ایجادش رو ..میگید با توجه به اموزش قبلی. ولی مشخص نیست منظورتون دقیقا چیه.

البته من حدس میزنم همون Port group ایجاد کردید ...ولی متوجه نمیشم چرا...؟؟

چرا باید vmotion‌خودش به به اصطلاح vlan جدا داشته باشه...یا storage

مگه قرار نیست این دو تا مثل managment یه نوع vmkernel باشن فقط؟ میدونم در ویدیوی بعدی vmkernel ش رو هم ایجاد میکنید...ولی اینجا چرا دقیقا باید vm port group‌هم باشن؟؟ مگه مثلا قراره بعدا یه ماشین مجازی رو در vlan استوریج یا وی موشن قرار بدیم؟؟

نمیفهمم.

وب سایت توسینسو

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

هادی شهبازی

سلام وقت همگی بخیر

دوستانی که سناریوی آقای نصیری رو نه در داخل VmWare WorkStation بلکه بشکل Esxi های تودرتو Nested پیاده میکنن برای عدم مشکل ارتباط شبکه ای Guest های Esxi ها با هم، تنظیم Promiscuous Mode رو بروی استاندارد سوئیچ تو مد Accept بذارن. من سناریو رو به این شکل اجرا کردم و 24 ساعت درگیر چرایی مشکل عدم ارتباط شبکه Guest های Esxi ها بودم.

somayeh.klich

سلام استاد برای سرور مجازی ویندوز 2003 که 5 تا کرات شبکه مجازی در نظر گرفتین به صورت فیزیکی هم باید 5 تا کارت شبکه داشته باشه و هر کدام از انها با کارت مجازی که ایپی در یک رنج دارن بریج بشه در غیر این صورت لطفا کانفیگ کارت شبکه ها رو توضیح بدین متشکرم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام

استاد دو تا سوال برای من پیش اومده فقط خواهشا عکسا رو هم ببینید که دقیق منظورم رو متوجه بشید :

۱-شما وقتی دارید dhcp رو راه اندازی میکنید برای نتورک ۱۹۲.۱۶۸.۱ هم اسکوپ میسازید در حالی که ما اصلا در این قسمت چیزی نداریم که بخواد از dhcp آی پی بگیره چون همه سرور هامون که ای پی ۱۹۲.۱۶۸ دارن استاتیک ست شدن در سناریو.

ما فقط ماشین هایی که در Vmnet1 و vmnet2 هستند رو نیاز داریم که از dhcp ای پی بگیرن چون در واقع کلاینت های ما هستن...در رنج هایی که سرور های اصلی ما قرار دارن که نیازی به این اسکوپ ها نداریم...

یا مثلا اصلا برای چی برای رنج vmotion شما اسکوپ dhcp میسازید! یا management ما چه نیازی دارن از dhcp ای پی بگیرن؟؟ چون esxi‌ها و اکتیو دایرکتوری ما همه استاتیک توی سناریو ای پی مشخص دارن...

اینو اصلا نمیفهمم....میشه اینا نباشه؟؟؟ یا بعدا واقعا نیاز داریم؟

۲- در این قسمت :

وب سایت توسینسو

شما میگید که طبق آموزش جلسه قبل من برای vmotion و storage هم vswitch های جدا ساختم و دیگه به شما نشون ندادم.

الان من یه سوال دارم...اینا رو با virtual machin port group ساختید یا vmkernel network???

این عکس :

شما برای این دو مورد...... گزینه اول رو زدید رفتید جلو یعنی vmkernel؟

وب سایت توسینسو

چون اگه بخوایم ترافیک vmotion‌و storage رو طبق سناریو جدا کنیم مگه نباید یک vmkernel network جدا بسازیم؟ چون من مثلا این تیک ترافیک vmotion‌رو فقط در قسمت vmkernel‌می بینم...

این عکس :

وب سایت توسینسو

دیگه ربطی به machin portgroup ندارن که درسته؟ یا نه اینا رو هم مثل بقیه ویرچوال ماشین پورت گروپ ساختید؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام

استاد یه سوال!

ما اومدیم روی این ویندوزی که به عنوان روتر قرار دادیم قبلش سرویس dhcp رو هم ران کردیم که به ماشین های موجود در لن vmnet هامون ای پی بده..و آی پی هم داد! ولی یه نکته برای من روشن نشد

مگه روتر بسته های برادکست رو دراپ نمیکنه؟ چطوری میشه وقتی ما سرویس dhcp راه اندازی کردیم و روتری وجود نداشت ماشین های ما ای پی گرفتن و درست هم هست ولی وقتی روی همون ویندوز روتینگ هم راه انداختیم و الان درواقع یه روتر داریم این وسط...اگر یه ماشین جدید بخواد ای پی بگیره از dhcp درخواستش از vmnet بخواد به سرور dhcp ما برسه داستانش چطوری میشه؟؟؟

آیا چون روی همون سروری که روتر هست dhcp هم هست اینجا استثنا مشکلی پیش نمیاد؟؟؟ مثل روتر وایرلس یا روتر ADSL که همزمان هم DHCP سرور هست و هم روتر . برای همین بسته discover ارسالی از کلاینت ها رو دراپ نمیکنه.

اگه ویندوزی که نقش روتر رو ایفا میکنه در این سناریو جدا بود..ویندوزی که سرویس dhcp داره هم جدا بود...قضیه فرق داشت؟

چون من نقشی هم برای Ip helper‌ اینجا متصور نیستم.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام

یه سوال

الان ماشین های ما که توسط DHCP‌ از رنج ۱۰.۴.۴.۰ یا ۱۰.۳.۳.۰ آی پی میگیرن اینترنت ندارن.

خود روتر اینترنت رو می بینه چون رنج ۱۹۲ داره ...اکتیو دایرکتوری هم اینترنت رو می بینه چون رنج ۱۹۲ داره!

ولی وقتی TRACE میگیرم روی ماشین مجازی مثلا از گوگل.... دیگه از روتر به بعد رو نمیتونه ببینه. یعنی ماشین من مثلا از DHCP آی پی ۱۰.۴.۴.۱۰۰ گرفته....آدرس دیفالت گیت وی ش هم شده همون ای پی روتر ما در رنج ۱۰.۴.۴.۰ یعنی شده ۱۰.۴.۴.۱۱۰ .ولی اینترنت نداره

فک کنم طبیعی هست نه؟ چون فقط رنج ۱۹۲.۱۶۸.۱ ما اینترنت داره...

روی روتر هم کارت شبکه ای که آی پی ۱۰.۴.۴.۱۱۰ رو داره خب گیت وی نداره چون خودش گیت وی هست ! و مسلما وقتی درخواست از ماشین ما میرسه به این اینترفیس دیگه بیرون از شبکه ما نمیتونه بره....آیا درسته؟؟؟

الان اگه بخوایم ماشین ها هم اینترنت دار بشن کاری میشه در این سناریو کرد؟؟؟

من هر چی فک میکنم چیزی به ذهنم نمیرسه...

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Network BND

سلام و خسته نباشید خدمت شما و خودم ( چون تا تست کردم جواب گرفتم اونم با رم 12 گیگ واقعا پوکیدم خخخ )

بسیار عالی بود قسمت های مربوط به Network که سه قست میشد یک روز وقتمو گرفت ولی کاملا جا افتاد عالی عالی .

saidsaadathossaini

آغاز سال نوه میلادی با آموزش VCP شما مهندس مصادف شد.

سال نوه را از راه دور به شما آقای مهندس نصیری عزیز و همه Tosinso ها عزیز تبریک میگم.
:-)

 

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....