در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

در این ویدیوی آموزشی ما به شما ابتدا معنا و مفهوم اولیه Datastore را یادآوری می کنیم و مفاهیم مربوط به Local Datastore و Network Datastore ها را تشریح خواهیم کرد ، در ادامه ما دلایل استفاده از Storage های شبکه ای و محدودیت های موجود در Local Datastore ها را شرح خواهیم داد ، تفاوت فایل سیستم های NFS و VMFS را خاطر نشان خواهیم کرد و ساختار Block داده ای که توسط VMFS استفاده می شود را توضیح خواهیم داد ، در ادامه به بررسی و معرفی کلی پروتکل های Network Shared Storage در شبکه خواهیم پرداخت و به سراغ بررسی ساختار و معماری کاری پروتکل iSCSI می پردازیم ، به شما ساختار Client و Server ای که در iSCSI وجود دارد به همراه توضیح همه اجزای آن از جمله مفاهیم iSCSI Target ، iSCSI Initiator ، LUN , IQN ، HBA و کاربرد VMKernel در شبکه های ذخیره سازی اطلاعات خواهیم پرداخت و در انتها نیز نکات ریزی که بایستی در پیاده سازی این سیستم ها در مراکز داده رعایت کنید برای شما تشریح خواهد شد. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد ، در خصوص این ویدیو هرگونه پیشنهاد یا انتقادی دارید در ادامه مطرح کنید. ITPRO باشید

iSCSI چیست و چگونه کار می کند ؟

iSCSI چیست و چگونه پیاده سازی می شود ؟

هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اثر به هر شکل بر اساس مواد مندرج در قانون جرائم رایانه ای دارای پیگرد قانونی می باشد
#آموزش_استفاده_از_iscsi_initiator #آموزش_ویدیویی_vmware #iscsi_چیست #آموزش_ویدیویی_iscsi_در_شبکه #آموزش_ویدیویی_دوره_آموزشی_vcp #iscsi_target_چیست #آموزش_ویدیویی_دوره_vcp #دوره_آموزشی_vcp #iscsi_چگونه_کار_می_کند #آموزش_ویدیویی_مجازی_سازی
عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
23 نظر
رضا احسانی

سلام

ببخشید مفهوم SLN رو توضیح ندادید؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

رضا احسانی

خواهش میکنم

موفق باشید.

آرش حسینی

سلام جناب نصیری پر انرژی ! :)

راستش میخواستم یه انتقادی کنم اونم اینکه ویدئوها خیلی کوتاه کوتاهن. این یکی دیگه خدایی هیچ چیز خاصی نداشت. یه توضیح مختصر راجب ISCSI بود که بعید میدونم کسی نمیدونست. آخه یه موضوعی هست اینکه کسی که VCP رو دنبال میکنه و میخواد تووش حرفه ای بشه 99% مایکروسافت میکروتیک و به احتمال زیاد مقداری از سیسکو رو هم خونده planing میدونه و .... . من همه حساسیت شمارو برای آموزش قوی دادن درک میکنم ولی دیگه خیلی دیگه زیادی ابتدایی توضیح داده میشه. کسی که نیاز به انقدر ابتدایی آموزش گرفتن داشته باشه اصلا به نظر من توو شبکه خیلی ضعیفه باید بره یه کم قوی تر شه بعد بیاد سراغ virtualization !

ولی به هر ترتیب داریم دنبال میکنیم ویدئو هارو .... نظر شخصی بود و این هیچ چیزی از ارزش کار شما برای ما کم نمیکنه. :)

تشکر برای زحماتتون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

نه عزیز بحث مالی نیست. این مبلغ ها در مقابل پولی که میشه از حرفه ای بودن در مجازی سازی (که هدف اصلی بنده هست) دراورد و همچنین زحمتی که برای درست کردن این دوره شما کشیدید واقعا مبلغی نیست. منظور بیشتر زمانبندی و پشت هم بودن مطالب بود که خب اگه شما اینطور می فرمایید حتما درسته .

قبوله استاد . :)

فرهاد پریدار

سلام

خواستم بدونم الان مثلا هاست های سازمان ما که قبلا یکی دیگه راه انداخته و همشون از طریق hba و فیبر به استوریج وصل هستند ، مثل همین سناریوی شما میشه که فرمودین یه شبکه بذاریم برای استوریج با مثلا دو کارت شبکه؟

با این شرایط دیگه نمیشه برای فیبرها که ای پی گذاشت

یکم سر این موضوع قاطی کردم و چند وقتیه هی سوال میشه و هی میام سوال میکنم

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

فرهاد پریدار

یعنی فیبرها هم ای پی میگیرن؟ یا ادرس دهی شون جور دیگه ای هست؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

میلاد قیم

با سلام

مقاله ای هست که در مورد SCSI و iSCSI و FCoE و Fibre Channel و Direct Attached و NAS توضیح داده

باشه معرفی کنین ؟

و نحوه کارکردشون ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام

من نمیتونم توی ذهنم این دو تا رو از هم تفکیک کنم :

۱-ترافیکی که از سوییچ مجازی که برای storage درست کردیم در این سناریو رد خواهد شد

۲-ترافیک بین ماشین ها که باعث شد vmnet 3 و ۴ رو بسازیم...

مگه ترافیک در شبکه جز send recive دیتا چیز دیگه هم هست؟ که اونم روی استوریج ها انجام میشه دیگه.

------------------------------------------------------------------------------------------------

میشه یه کم توضیح بدید که من بتونم این دو تا رو از هم تمیز بدم؟

چون به هر حال در این سناریو این دو تا رو از هم جدا کردیم!

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

علی  محبوبی نژاد

سلام استاد

یه سوال کوچیک در مبحث سرعت نوشتن اطلاعات روی دیسک بین thin و lazy zero

( کاری به ایگر زیرو ندارم کاری هم به سرعت ایجاد دیسک ندارم اینا رو میدونم تفاوتش رو )

آیا تفاوت بین thin و thick lazy zero در موقع نوشتن اطلاعات روی دیسک این هست که thin‌چون هیچ بلاکی رو از قبل فرمت و ایجاد نکرده قبل از صفر کردن بیت ها باید اینکار رو انجام بده اول بعد بیت رو برای هر داده ای صفر کنه در واقع باید دو کار انجام بده موقع نوشتن یک داده ولی lazy zero چون قبلا بلاک ها رو فرمت کرده با اینکه مثل thin موقع نوشتن اطلاعات بیت ها رو صفر میکنه ولی فقط یک کار برای انجام داره و اون صفر کردن بیت ها موقع نوشتن هست برای همین سرعت رایت روی دیسک ش از thin بیشتر هست.

درسته؟

درواقع thin و lazy zero یه شباهت دارن و اون اینه که هر دو موقع نوشتن اطلاعات بیت رو صفر میکنن برعکس ایگر.

و تفاوتشون در بحث فرمت کردن بلاک های داده هست که thin موقع نوشتن مجبوره اینکار رو قبل صفر کرده بیت ها بکنه ولی lazy همون اول کل بلاک ی که بهش اختصاص دادیم رو فرمت و آماده میکنه.

اینو درست فهمیدم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

fereshteh71

سلام. خسته نباشید.

ببینید من یکم گیج شدم!

ما اومدیم برای استوریج یک سابنت در نظر گرفتیم. 10.1.1.0/24

برای هاست ها هم 192.168.1.0/24 در نظر گرفتیم. درواقع برای این که ترافیک این دو شبکه را از هم جدا کنیم.

ولی شما در انتهای ویديو عرض کردید که در دنیای واقعی حتما شبکه استوریج تون با هاست ها تون در یک نتورک باشن در یک سابنت شبکه و به هیچ عنوان روتینگ بین اینا نباشه!

خب حالا اگر استوریج و هاست هر دو در سابنت192.168.1.0/24 قرار بگیرند بحث ترافیک چی میشه؟!

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Network BND

سلام خدا قوت .. دوتا سوال برام پیش اومد نظرات کاربران هم زیر فیلم خوندم و سوال من هم دقیقا یه جورایی نزدیک به دوستان هستش

1- سرور سازمان ما با san storage به صورت مستقیم از طریق فیبر بهم وصل هستند و یه جورایی دیگه کلا به صورت لوکالی اختصاص پیدا کرده به همین سرور و با دیدن این فیلم فهمیدم پس میشه یکارایی کرد که این فضای زیاد san رو تقسیم کرد حتی به هاست های دیگه اما چون به صورت فیبر به یک سرور وصله برام سوال پیش میاد آیا راهی هست که بشه IP داد و به صورت Network share storage استفاده کرد؟

2- همیجور که یکی از دوستا گفتن در آخر ویدیو شما گفتین که بهتره شبکه storage با هاست در یک سابنت قرار بگیرن ولی سناریو ما که در سابنت متفاوت هستش و از طریق routing در ارتباط هستن و شما جواب دادید که ( می تونید توی یک شبکه Flat کلی محدوده آیپی داشته باشید که با اینکه تو رنج هم هستن ولی همدیگه رو نمیبینن ) این قسمت رو من متوجه نشدم! و سوالم رو ویرایش میکنم منظور از حرف شما اینه که ما در سازمانمون بهتره San storage و هاستمون در یک رنج باشن و باهم در ارتباط و بدون routing کار کنن؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Network BND

ممنون از پاسخگویتون جواب سوال یک رو که دادین تازه متوجه شدم همینکار رو یک ماه پیش به صورت تست روی یه ماشین ویندوز سرور 2016 به صورت Iscsi target راه اندازی کردم و چندتا کلاینت رو به صورت initiator از این فضا به صورت یک دیسک پارتیشن خودشون استفاده کردن و همونجا گفتم چقد بده این روش باید پای هر سیستم بری و از طریق manage اون دیسک رو اضاف کرد براشون و الان فک کنم منظور شما راه اندازی به همین شکل از طریق فضای San storage هستش !!!

در جواب سوال دو شما هم من این روش ایزوله کردن و جداسازی کارت شبکه و بعدا با استفاده از سوییچ لایه سه یا روتر سخت افزاری routing زدن رو بیشتر پسندم شد..

خسته نباشید.

رامین حصیبی

مهندس نصیری عزیز سلام و عرض ادب

فرمودید که روتینگ بین تارگت و اینیشیتور در اسکازی نباید اتفاق بیوفته. میتونم بپرسم چرا؟ یعنی این پروتکل برودکست میکنه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....