کلیه درآمد حاصل از فروش امروز مجموعه توسینسو به سیل زدگان عزیز سیستانی و بلوچ تعلق میگیرد.

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

فرض کنید که بخواهید کاربران مختلفی را در Vcenter داشته باشید که هر کدام از آنها دسترسی های مختلفی به منابع Vcenter داشته باشند ، برای اینکار ابتدا بایستی کاربران را ایجاد کنید ، در سازمان ها معمولا کاربران در سرویس Active Directory دارای نام کاربری و رمز عبور هستند ، بهترین راهکار این است که از همان نام کاربری که همیشه استفاده می کنند در Vcenter نیز استفاده کنند ، برای اینکار بایستی ساختار Active Directory برای احراز هویت با ساختار Vcenter یکپارچه شود.

در این ویدیوی آموزشی ما ابتدا استاندارد X.500 را معرفی می کنیم و پروتکل LDAP که بر پایه و اساس این استاندارد ایجاد شده است را معرفی و سپس به معرفی سرویس هایی که از این استانداردها استفاده می کنند اعم از Open LDAP و Active Directory اشاره می کنیم. سپس به بررسی ساختار شناسایی Object ها در استاندارد LDAP و نحوه نوشتن Query ها و ... در Distinguished Name ها در اکتیودایرکتوری می پردازیم و در نهایت نیز توسط Vcener با موارد ذکر شده با سرور اکتیودایرکتوری متصل و کاربرانی که برای Vcenter و SSO در آن تعریف کرده ایم را مشاهده خواهیم کرد. ITPRO باشید

استفاده از SSO در اکتیودایرکتوری vcenter

اضافه کردن اکتیودایرکتوری به Vcenter

هرچند طبق قانون کپی برداری جرم است و پیگرد قانونی دارد اما من باور دارم انسان با فرهنگ ویدیوها را کپی نمی کند

عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
19 نظر
آرش حسینی

سلام

این ویدئو اشتباهه! قسمت 46 !

آرش حسینی

البته اسمش روی کاور ویدئو فقط اشتباهه. موضوعش درسته .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

:)) نه خداییش داشتم دانلود میکردم آخرارو. روی اسم گذاری گیج شدم گفتم خدایا چرا اینا همش 46 ؟! :D

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

چرا فنی هم بود! \ رو / گذاشتید برا لاگین کردن به vcenter ! که البته بخاطر لینوکس کار بودن شماست .

شوخی میکنم :) من که تقریبا تموم کردم این دوره رو و کم کاری ندیدم. ایشاله که سالم باشید و موفق و شاهد کارهای بعدیتون باشیم .

امیر قنبری

سلام مهندس

لطفا تفاوت گزینه (AD (integrated windows authentication و AD on LDAP server رو واضح تر میگید؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

امیر قنبری

در توضیحی که برای اولی دادید بدون واسط منظورتون رو نمیفهمم میشه مثالی بزنید؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

امیر قنبری

سلام آقای نصیری ، من این مطلب و فیلم بعدی رو دیدم و اجرا کردم. امروز به مطلب زیر برخوردم:

http://www.virten.net/2015/02/vcenter-server-appliance-6-0-vcsa-ad-domain-join/

لطفا نگاه بندازید.چرا ما یک VCSA رو Join به دامین میکنیم؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

امیر قنبری

بله به په دلیل یک VCSA رو join به دامین میکنیم؟ مگه بهتر نیست جدا باشه؟ چه مزیت و قابلیتی میده؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

امیر قنبری

با Isentity source من با یوزرهای AD میتونم لاگین کنم(بدوم جوین VCSA به دامین).

یعنی اینها دو روش هستند که یک کار انجام میدن؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آبتا

سلام به همه ی دوستان و استاد محترم

من vcsa رو update کردم اما موقع لاگین از طریق بروزرها با یوزر administrator و root اجازه ورود نمیده و داخل موزیلا یه سری گزینه به هم ریخته هم اضافه شده . ولی از طریق خود کنسول داخل workstation با یوزر root مشکلی نداره و وارد میشه . ضمنا با نرم افزار putty هم که وصل شدم و updateکردم دیکه اجازه اتصال نمیده.به نظرتون مشکل از کجاست ؟

پیغام که داخل mozila میده

mozila

پیغام ie

ie

سید محمدرضا سجادی

شرمنده در مورد سوال دوست عزیزمون که vcsa جوین domain میشه،لطفا یه ذره بیشتر توضیح بدین لطفا!

باتشکر

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....