در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

تصور کنید در سازمانی هستید که دو عدد Domain Controller ، یک عدد سرور Automation دارای قفل سخت افزاری ، دو عدد سرور یکی Database و یکی Application دارید که به شدت با همدیگر ارتباط نزدیکی دارند و بین آنها ترافیک زیادی رد و بدل می شود. حالا فرض کنید که قرار است تمهیدات زیر را شما در ساختار مجازی سازی اعمال کنید ، به هیچ عنوان نباید دو عدد Domain Controller بر روی یک Host در هر شرایطی قرار بگیرند و بایستی بدون نظارت شما بصورت خودکار بر روی Host های مختلف قرار بگیرند ، سرور Automation شما به دلیل اینکه دارای قفل سخت افزاری است فقط بایستی بر روی یک Host مخصوص قرار بگیرد و به هیچ عنوان Migration یا VMotion نباید بر روی آن انجام شود و در مورد سوم نیز بایستی کاری کنید که دو VM ای که برای Database و Application هستند همیشه و در هر شرایطی حتی VMotion بر روی یک Host با همدیگر قرار بگیرند تا ترافیک در شبکه زیاد نشود ، در این ویدیوی آموزشی ما با استفاده از Affinity Rule و Anti Affinity Rule ها این سه سناریو را پیاده سازی می کنیم و در نهایت از آنها تست می گیریم . امیدورام مورد توجه شما قرار بگیرد. ITPRO باشید

آموزش استفاده از Affinity Rule ها در VMware

تنظیمات Affinity و Anti-Affinity در VMware

هرچند طبق قانون کپی برداری جرم است و پیگرد قانونی دارد اما من باور دارم انسان با فرهنگ ویدیوها را کپی نمی کند

#آموزش_راه_اندازی_affinity_در_vcenter #دوره_آموزشی_مجازی_سازی #کاربرد_affinity_در_vmware #آموزش_ویدیویی_vmware #مفهوم_affinity_در_vcenter #آموزش_ویدیویی_دوره_آموزشی_vcp #آموزش_ویدیویی_دوره_vcp #دوره_آموزشی_vcp #anti-affinity_rule_چیست #آموزش_ویدیویی_مجازی_سازی
عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
14 نظر
کمیل یوسفی کمالی

سلام و وقت بخیر

ضمن تشکر از بابت آموزش های خوب و مفیدتان

خواست بدانم آیا مشخص است که دوره چند قسمت است و کی به پایان خواهد رسید؟

چون خیلی طولانی و هزینه بر شده است در صورتیکه در ابتدای دوره فرموده بودید حدود 300 هزار تومان تمام خواهد شد

متشکرم و موفق باشید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

کمیل یوسفی کمالی

ضمن تشکر از زحمات شما بابت تهیه و انتشار آموزش ها

به نظرم با توجه به تعدد قسمت ها هزینه ی دوره یک مقدار زیاد شده و در مقایسه با یک دوره ی حضوری بهتر است کمی قیمت ها کمتر شود و تخفیف لحاظ شود

البته در کیفیت و ارزش واقعی آموزش ها بحثی نیست ولی قاعدتا می بایست هزینه ی دوره های غیر حضوری نسبت به دوره های حضوری کمتر و قابل قبول باشد

موفق و سلامت باشید

حامد

سلام استاد، صبحتون بخیر

من لابراتواری شبیه آنچه شما در این دوره راه اندازی کردید راه اندازی کردم ولی متأسفانه برای راه اندازی FT با 2 مشکل مواجه میشم:

1- زمانی که میخوام روی یک VM (Windows 10-64 bit)، قابلیت FT رو فعال کنم با پیغام خطایی مواجه میشم که VM شما باید یک عدد vCPU داشته باشه (در حالی که ورژن 6 از چهار تا vCPU پشتیبانی میکنه)

2- با توجه به مشکلی که در بالا گفتم یک VM با یک vCPU میسازم و قابلیت FT فعال میشه ولی مشکل اینجاست که زمان روشن شدن VM، پیغام خطا میده که CPU شما قابلیت EPT رو نداره؛ در حالی که CPU من Core i7-5820 هستش و این قابلیت رو داره.

این مشکلات من به خاطر Nested بودن هستش؟ آیا راهی برای حل مشکل هستش؟

با سپاس

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

سلام

یه سوال ؟

منظورتون از اینکه دوتا domain controler نباید روو یک هاست باشن دوتا domain با اسامی متفاوت یا منظورت یک ADDS و additionalَ ش ؟ اگه منظورتون دومیه چرا نباید روو یک هاست باشن ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

خب آخه قصد از گذاشتن additional برای ADDS که فقط برای از بین رفتن هاست نیست ! اومدیم و هیچوقت هاست خراب نشه و vm اکتیو خراب شه باز additional روو همون هاست بدرد میخوره. پس نمیتونه بد باشه .

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

خب اگه شما یه دونه هاست داشته باشی چی؟ نباید additional بذاری ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

:)) یه سازمان که یه دونه هاست داره ولی همون یه دونه هاست مثلا 250 گیگ رم رووش هست کوچیک به نظر نمیاد مسلما! ولی در عین همین حال طبق گفته ی شما شامل داشتن additional نمیشه ! و این منطقی نیس.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Network BND

بسیار عالی فقط باز میرسیم به همون حرف خودتون از قبل بیاید سناریتون اون طرح و سیاست رو از قبل مشخص کنید بعد پیاده سازی!!

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....