در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ...

دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ...

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

این ویدیو آخرین ویدیوی فنی دوره آموزشی VCP 6.0 است که به خدمت شما دوستان ارائه می گردد ، تا اینجا شما واقعا یک VCP کامل شده اید اما برخی از امکانات و قابلیت ها وجود دارند که در بحث VCP یا جا ندارند و یا اینکه امکانات خاصی برای پیاده سازی نیاز دارند و یا اینکه به تنهایی خودشان یک دوره جداگانه می باشند که در این ویدیوی آموزشی ما به معرفی این امکانات پرداخته ایم که حداقل دید نسبی به امکانات جدید Vcenter داشته باشید.

در این ویدیوی آموزشی ما مفاهیمی از جمله Host Profiles که با آن بتوانید تنظیمات کلی بر روی همه Host های کلاستر انجام بدهید ، DPM یا Distributed Power Management برای مدیریت مصرف انرژی در مراکز داده ، قابلیت Auto Deploy برای نصب و انجام تنظیمات خودکار Host های فیزیکی بدون ذخالت ما ، قابلیت VUM یا Vsphere Update Manager برای بروز رسانی محصولات VMware و در نهایت در خصوص VDP برای بحث Backup گیری صحبت خواهد شد و برای حسن ختام این دوره آخرین سناریوی این دوره در قالب ایجاد کردن یک Host Profile و تغییر دادن یکباره تنظیمات همه Host های موجود در یک مجموعه Vsphere آشنا خواهید شد. فرض را بر این بگذارید که قرار است بصورت همزمان 200 Host را پیکربندی کنید !!! برای اینکار می توانید از Host Profile هایی که در این ویدیو آموزش و آزمایش شده اند استفاده کنید. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. ITPRO باشید

معرفی قابلیت های جانبی Vcenter

قابلیت های جانبی Vcenter

هرچند طبق قانون کپی برداری جرم است و پیگرد قانونی دارد اما من باور دارم انسان با فرهنگ ویدیوها را کپی نمی کند

#معرفی_قابلیت_host_profiles #دوره_آموزشی_مجازی_سازی #آموزش_ویدیویی_vmware #کاربرد_vsphere_update_manager #کاربرد_auto_deploy_در_vcenter #آموزش_ویدیویی_دوره_آموزشی_vcp #آموزش_ویدیویی_دوره_vcp #دوره_آموزشی_vcp #معرفی_قابلیت_dpm_در_vcenter #آموزش_ویدیویی_مجازی_سازی
عنوان
1 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 1 : ساختار دوره و تعاریف اولیه 16′:16″ رایگان
2 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 2 : ساختار VSphere و مفاهیم HDDC و SDDC 24′:30″ 7,700
3 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 3 : طراحی لابراتوار VCP 20′:51″ 8,800
4 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 4 : نصب ESXi در VMware Workstation 22′:43″ 8,800
5 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 5 : تنظیمات اولیه VMware ESXi 31′:24″ 11,000
6 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 6 : تنظیمات اولیه DNS و AD برای سناریو 25′:32″ 8,800
7 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 7 : اتصال به ESXi و کنسول VSPhere Client 35′:37″ 13,200
8 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 8 : Option های VCenter 17′:58″ رایگان
9 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 9 : Deploy کردن vCSA در محیط ESXi 32′:26″ 11,000
10 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 10 : نصب vCSA در VMware Workstation 22′:27″ 6,600
11 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 11 : نصب vCenter در ویندوز سرور 2012 20′:23″ 11,000
12 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 12 : اضافه کردن ESXi به vCenter 24′:51″ 11,000
13 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 13 :مفاهیم و انواع Datastore در VSphere 24′:1″ 9,900
14 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 14 : ایجاد VM در VCenter 35′:22″ 10,450
15 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 15 : نصب VMware Tools در ویندوز و لینوکس 21′:49″ رایگان
16 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 16 : استفاده از Template برای ایجاد VM 15′:29″ 7,700
17 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 17 : فایل OVA و OVF و Export و Import 21′:29″ 8,800
18 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 18 : Snapshot و انواع فایل های یک VM 23′:6″ 7,700
19 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 19 : vSwitch ، VMKernel ، Port Group 19′:55″ 8,800
20 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 20 : ایجاد vSwitch و قرار دادن VM 20′:5″ 8,800
21 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 21 : راه اندازی Routing بین vSwitch ها 26′:40″ 11,000
22 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 22 : مفهوم iSCSI و عملکرد آن در شبکه 22′:12″ 8,800
23 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 23 : iSCSI Emulator و ایجاد iSCSI Target 21′:43″ 11,000
24 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 24 : اضافه کردن iSCSI Target به ESXi 22′:12″ 11,000
25 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 25 : راه اندازی Multipath iSCSI 26′:20″ 9,900
26 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 26 : راه اندازی NFS و انتقال VM به آن 18′:42″ 6,600
27 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 27 : انتقال VM روشن در شبکه یا vMotion 29′:37″ 14,300
28 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 28 : سرویس DRS و نحوه راه اندازی آن 25′:5″ 11,000
29 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 29 : مفهوم Distributed vSwitch 8′:25″ رایگان
30 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 30 : راه اندازی DvSwitch در Cluster 26′:1″ 13,750
31 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 31 : Policy های ترافیکی و امنیتی 32′:26″ 12,100
32 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 32 : شنود vSwitch در Promiscuous Mode 19′:0″ 11,000
33 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 33 : تبدیل VMKernel ها به یک DvSwitch 18′:53″ 8,800
34 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 34 : امکانات پیشرفته شبکه در vDSwitch 16′:43″ 7,700
35 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 35 : ظرفیت اضافه Datastore بدون Downtime 10′:43″ 6,600
36 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 36 : بررسی مفهوم و ایجاد vApp 20′:28″ 8,800
37 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 37 : نحوه مدیریت RAM و CPU در VSphere 23′:4″ 13,200
38 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 38 : استفاده از Limits و Reservation 20′:35″ 11,000
39 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 39 : مفهوم Resource Pool 17′:37″ 6,600
40 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 40 : ایجاد و مدیریت Resource Pool 22′:56″ 11,000
41 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 41 : مفهوم و پیاده سازی Storage DRS 40′:6″ 14,300
42 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 42: آموزش راه اندازی High Availability 40′:41″ 16,500
43 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 43 : بررسی و راه اندازی Fault Tolerance 41′:28″ 27,500
44 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 44 : مفهوم و کاربرد Storage Policy 14′:20″ 5,500
45 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 45 : پیاده سازی Storage Policy ها 15′:2″ 6,600
46 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 46 : بررسی و راه اندازی VSAN 26′:6″ 16,500
47 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 47 : اتصال VCenter به اکتیودایرکتوری 21′:43″ 14,300
48 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 48 : استفاده از کاربران اکتیودایرکتوری 18′:14″ 9,900
49 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 49 : کاربرد Alarm و ایجاد Alert 21′:3″ 7,700
50 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 50 : مفهوم Affinity و Anti-Affinity 12′:0″ 6,600
51 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 51 : تنظیمات Affinity و Anti-Affinity 23′:47″ 12,100
52 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 52 : تنظیم اولیه VM با Customization 24′:54″ 8,800
53 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 53 : Repository با Content Library 16′:53″ رایگان
54 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 54 : قابلیت های DPM ، VUM و VDP و ... 28′:4″ 13,200
55 دوره آموزشی VCP 6.0 قسمت 55 : مروری بر دوره ای که داشتیم 14′:33″ رایگان
زمان و قیمت کل 21:4′:30″ 513,700
13 نظر
محمد جهانگیری

آقای نصیری جان میشه بگید که کل مجموعه قراره چند قسمت باشه یعنی در واقع چند قسمت دیگه باقی مونده؟

و اینکه من بخوام مجموعه شما رو دانلود کنم با اینترنتم مشکل دارم. در پایان این مجموعه میتونم یکجا هزینه را پرداخت کنم و DVD های اون رو برام بفرستین؟

تشکر..

محمد جهانگیری

سلام آقای نصیری شرمنده من خیلی خیلی محتاج این مجموعه عالی و خوب شما هستم شرمندم میکنید اگر جواب پستم رو بدید.

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

Heybat Salimizand

سلام آقای نصیری

با تشکر بابت آموزش کاربردی و عالی شما.خواهش دارم پکیج های دیگه ی VMware را آموزش بدین

محمد جهانگیری

خیلی خیلی ممنون فقط چقدر دیگه مونده تا این مجموعه آموزشی به پایان برسه؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

reza.yosefi

سلام آقای نصیری وقت بخیر

بنده داخل حسابم پول موجود میباشد و همه فیلمهای شمارا خریداری کردم ولی در فیلم قسمت 54 میگوید باید حساب خود را شارژ کنید در صورتی که در داخل حساب من 12500 تومن همچنان موجود است

مشکل از کجاست؟

خواهشا سریعتر پاسخ دهید

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

آرش حسینی

مهندس اگه ADDS خودش یکی از vm های ESXI باشه بازم برا NTP سرور آدرس همون ADDS رو به هاست میدیم مشکلی نداره که ؟

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

hanierm

سلام استاد

من تقریبا 90 درصد ویدیوهارو دیدم و اجرا کردم. خواستم تشکر کنم خیلی کمکم کرد. ممنون از اموزش زیباتون

سارا عارفی

سلام استاد وقت بخیر

یه سوال از خدمتتون داشتم البته مرتبط با این ویدیو نیست.

توی یک پروژه برای یک سازمان بعد از نصب سرورها اونها رو توی start up گذاشتم بعد یک مدت مجبور شدم یکی از vm ها ازحالت thin provision به thick provision تغییر بدم بعد ازاین تغییروقتی سرور رو روشن میکنیم این vm به همراه بقیه ی vm ها روشن نمیشه و مجبوریم این سرور رو دستی روشن کنیم در حالی که توی start up هست.به نظر شما دلیل چی میتونه باشه؟

ممنون میشم از راهنمایی تون

برای مشاهده نظرات مدرس باید این ویدیو را خریداری کنید.

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....