تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 201,000 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 180,900 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

آموزش جامع Veeam Backup قسمت 49 :گزارش بستر مجازی با Veeam One

گزارش بستر مجازی با Veeam One

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
2 نظر