تا %60 تخفیف خرید برای 7 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
در توسینسو تدریس کنید

قیمت: 201,000 تومان

با 10% تخفیف وب سایت و مدرس در صورت خرید یکجا: 180,900 تومان

خرید دوره با 10 تخفیف

آموزش جامع Veeam Backup قسمت 51 :Veeam One و گزارش گیری از Veeam

آموزش جامع Veeam Backup قسمت 51 :Veeam One و گزارش گیری از Veeam

برای استفاده از این فیلم آموزشی باید هزینه آن را پرداخت کنید.

شما می توانید 3 دقیقه از این ویدیو را به صورت رایگان مشاهده کنید

Veeam One و گزارش گیری از Veeam Backup

نظر شما
برای ارسال نظر بر روی این مطلب باید آن را خریداری کنید.
6 نظر